Nehali so plačevati omrežnino

Tekoče obveznosti do Komunale Ajdovščina v vipavskem Agroindu poravnavajo redno. Do spora, ki je šel do sodišča, je prišlo zaradi domnevno previsokih postavk za omrežnino. Za direktorja Agroinda Borisa Ježa je bila namreč cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje odpadnih voda pretirana glede na to, da so mlekarno januarja 2013 zaprli in jo nekaj mesecev kasneje prodali, strošek omrežnine pa se v tem času ni znižal.

»Za klet in mlekarno smo plačevali 8000 evrov fiksnega stroška mesečno. Samo mlekarna je plačevala 6400 evrov omrežnine. Ko smo jo zaprli, je bila poraba vode približno deset kubičnih metrov mesečno, kar pomeni, da smo za kubični meter vode plačevali 640 evrov,« je ogorčen Jež. Direktor ne skriva likvidnostnih težav, zaradi katerih zamujajo tudi s poplačilom dobaviteljev. Problem previsokega stroška omrežnine je novembra lani predstavil vipavskim občinskim svetnikom. Agroind je namreč omrežnino nehal plačevati.

Komunala Ajdovščina je obvestila občino Vipava, da nameravajo Agroindu v začetku januarja poslati zadnji opomin, s 15. januarjem pa prekiniti dobavo pitne vode, če dolg ne bo poravnan. Vipavski občinski svetniki so Agroindu podaljšali rok za poplačilo do konca januarja. V največji vipavski kleti svarijo pred tako »drastičnimi« odločitvami občinskih svetnikov, saj jih poglabljanje likvidnostnih težav lahko pahne v stečaj. »Ne razumem, da s tako lahkotnostjo grozijo podjetju z odklopom vode, kar bi pomenilo konec družbe in nepopravljivo škodo za prihodnost vinarstva in vinogradništva v dolini,« je začuden Jež.

Bodo partnerja dobili januarja?

Slaba banka je objavila javni razpis za prodajo 1,9 milijona evrov terjatev do Agroinda, ki poteče 9. januarja. Takrat bo znano, kdo od potencialnih vlagateljev, bilo naj bi jih šest, je oddal zavezujoče ponudbe. Jež tako računa, da bo strateški partner v Agroind vstopil še prihodnji mesec in pomagal poravnati dolgove do Komunale Ajdovščina.

V trenutni lastniški strukturi je 94-odstotna lastnica podjetja Kmetijska zadruga Vipava, šest odstotkov si delijo Vipa Holding v likvidaciji, Kmetijska zadruga Sežana in fizične osebe. Agroind zaposluje 58 ljudi, z grozdjem pa ga zalaga 450 kooperantov.