»Glede na vizijo in naše zastavljene cilje bo v prihodnosti ključno vlogo odigral prav kader. Zato so za nas pomembni tudi izboljšave in napredek na področju delovnih pogojev. Pri tam nam bodo zagotovo pomagali tudi rezultati raziskave v sklopu Zlate niti in izmenjava izkušenj z drugimi zaposlovalci. Ob hitri rasti podjetja, kot jo doživljamo prav mi, je treba biti do zaposlenih še posebno pozoren,« je v nedavnem pogovoru za Dnevnik poudaril Primož Bučar, direktor podjetja Kovinarstvo Bučar, ki bo v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev sodelovalo prvič.

Spodbujajo talentirane

Prav tako prvič v njem sodeluje trgovsko podjetje Lidl, ki je bilo prva leta Zlate niti, takoj po prihodu te trgovske verige v Slovenijo leta 2007, eden njenih podpornikov, sedaj pa želi dobiti še globlji uvid v zadovoljstvo in zavzetost svojih 1224 zaposlenih. »Prepoznali smo se v poslanstvu projekta, ki javnosti predstavlja podjetja, ki poleg socialne varnosti zaposlenim omogočajo tudi uresničevanje talentov in ustvarjalnost, podjetnost, znanje in pogum zaposlenih pa uspešno usmerjajo v skupne poslovne dosežke. S sodelovanjem želimo v slovenski javnosti povečati svojo prepoznavnost privlačnega zaposlovalca,« je med drugim dejal Martin Kokol, direktor skupnih služb v Lidlu.

»Da lahko ostajamo odlični, je potrebna stalna skrb za razvoj organizacijske kulture podjetja. Prednosti Zlate niti so, da omogoča podjetju, da pridobi informacijo o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, predvsem pa nakaže možnosti izboljšav na področju vodenja zaposlenih. Metodologija raziskave je namreč zastavljena tako, da ne le omogoča primerjavo z drugimi podjetji, pač pa tudi nakazuje trende v posameznih kategorijah zadovoljstva znotraj podjetja. Ključna prednost Zlate niti je prav to, da lahko tudi z njeno pomočjo neprestano izboljšujemo kadrovske prakse.« Tako pa utemeljuje odločitev za vnovično sodelovanje Halcoma v Zlati niti Teja Breznik Alfirev, odgovorna za izbiro in razvoj kadrov. Halcom je bil sicer v prvem Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2007 prepoznan za najboljšega zaposlovalca med srednje velikimi podjetji.

Razpis Zlate prakse

Izjave vodilnih v omenjenih podjetjih kažejo na ključne prednosti sodelovanja v Zlati niti, ki tokrat poteka osmo leto zapored, ob izboru najboljših zaposlovalcev pa bo tudi izbor najboljših zlatih praks. Prijave na razpis Zlata praksa bodo začeli zbirati januarja, k sodelovanju pa so poleg »zlatonitnikov« vabljena tudi podjetja, ki ne sodelujejo v Zlati niti, želijo pa širšo javnost opozoriti na lastne izstopajoče kadrovske prakse.

V Zlati niti 2013 je tako sodelovalo 86 podjetij, med njimi 19 prvič. Za najboljše so bili izbrani Simobil, RCM in Intera. Na razpisu Zlata praksa pa je sodelovalo še 21 podjetij.

Zlata nit je torej v minulih sedmih letih od izbora najboljših zaposlovalcev prerasla v mrežo najboljših zaposlovalcev in podjetij, ki želijo tudi z izmenjevanjem znanja okrepiti svojo organizacijsko kulturo ter hkrati s tem graditi ustvarjalne in zavzete zaposlene. Podjetja se v izbor Zlata nit 2014 še lahko prijavijo na www.zlatanit.dnevnik.si.