Kot so sporočili iz slovenske nevladne okoljske organizacije Fokus, ki je ena od 45 članic organizacije Transport & Environment, poročilo kaže, da lahko z učinkovitimi davki na vozila in gorivo usmerimo trg k bolj učinkovitim vozilom in se izognemo onesnaževanju zraka zaradi velikega števila vozil z dizelskimi motorji.

Po raziskavi je imela v letu 2013 najnižje povprečne izpuste iz novih avtomobilov Nizozemska (109,2 g/km), ki ima tudi daleč najvišji delež električnih vozil. Ta znaša 5,3 odstotka, medtem ko je pri ostalih državah pod enim odstotkom.

Tudi sistem Nizozemske na področju obdavčitve novih avtomobilov je ocenjen kot dober. Dober sistem obdavčitve imajo po oceni Transport & Environment še na Danskem (112,7 g/km) in v Franciji (117,4 g/km).

Po izpustih sta Nizozemski sicer sledili Grčija (111,9 g/km), ki ima po oceni organizacije z vidika učinkovitosti vozil slab sistem obdavčitve, in Portugalska (112,2 g/km), ki ima povprečen sistem obdavčitve.

Slovenija, ki je različne stopnje obdavčitve motornih vozil glede na izpuste ogljikovega dioksida uveljavila leta 2010, je bila med 27 državami na 11. mestu (125,6 g/km).

Transport & Environment ugotavlja, da imajo države z najnižjimi izpusti iz novih avtomobilov načeloma sistem obdavčitve, ki postavlja velike razlike pri obdavčitvi glede na izpuste in tako v največji meri vpliva na izbiro kupcev.

Močno znižanje povprečnih izpustov iz novih avtomobilov na Nizozemskem raziskava pripisuje načinu obdavčitve, ki vključuje med drugim zelo strmo lestvico obdavčitve glede na učinkovitost pri porabi goriva, oprostitve za nizkoogljična vozila, vključno z električnimi vozili, in velike razlike glede na izpuste pri bonitetah za službena vozila.

Po drugi strani Nemčija (136,1 g/km), ki je bila najslabša med članicami EU-15 in 21. med EU-27, po ugotovitvah raziskave nima visokega davka pri registraciji vozila in ne velikih razlik pri obdavčitvi glede na izpuste, tako da s tega vidika zelo malo ali nič ne vpliva na izbiro kupcev.

Je pa diferenciacija obdavčitve glede na izpuste prinesla eno negativno posledico: močno se je povečal delež dizelskih avtomobilov, ki so po navedbah raziskave glavni vzrok onesnaženja v urbanih območjih.

Avtomobili z dizelskim motorjem predstavljajo okoli polovico vseh novih avtomobilov, prodanih v EU. To razmerje je precej nižje na Nizozemskem in Danskem (okoli četrtina in okoli tretjina), kjer imajo posebne dajatve na dizelska vozila, navaja Transport & Environment.

V EU je po regulativi iz leta 2009 cilj povprečne izpuste novih avtomobilov znižati na 130 g/km do leta 2015 in na 95 g/km do leta 2020.