Projekt Zaklop/Nasilna nuja za utelešeno prisotnost bo obsegal stalno postavitev in aktivnosti v smislu »umetnosti v nastajanju«. V Arsenalih bo stal velik arhitekturni objekt, ki bo predstavljal avtorjevo interpretacijo štirih socialnih krogov – hiše, prostora produkcije, sakralnega in javnega prostora –, obenem pa bo prizorišče performativne oziroma vizualno-zvočne instalacije, ki bo skupini avtorjev ter performerjev omogočal večmesečno sobivanje in ustvarjanje. Kot osrednje teme projekta je avtor izbral upor, sodelovanje in upanje. nr