Energetska izkaznica je namenjena predvsem kupcem, da se lahko še pred nakupom stavbe seznanijo z njeno energijsko učinkovitostjo, kot tudi z možnimi ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti. Prav tako je energetska izkaznica namenjena najemojemalcem, da imajo informacijo o energetski učinkovitosti stavbe (ali stanovanja).

Najprej pri oddaji, od marca tudi pri prodaji

Podjetja, ki se ukvarjajo z oddajanjem nepremičnin, se bodo z novim letom srečala z izdelavo energetskih izkaznic. Od novega leta je pri oglaševanju nepremičnin za eno leto ali dlje treba imeti izdelano energetsko izkaznico za nepremičnino, ki jo oddajate. Izkaznice ni potrebno pridobiti pri oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta. Prav tako ni potrebna za stavbe ali posamezne dele stavb, ki so že oddani.

Od 22. marca prihodnje leto bo energetsko izkaznico treba priložiti tudi pri kupoprodajni ali najemni pogodbi. Od 9. julija 2015 pa jo bo treba pridobiti za vse nove stavbe in vse javne stavbe, katerih površina je večja od 250 kvadratnih metrov. Popravki datumov so možni, saj se zapleta pri izdelavah energetskih izkaznic za celotni blok, za kar je treba pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov.

Za enodružinsko hišo od 150 do 400 evrov

Energetsko izkaznico vam izdela neodvisni strokovnjak (z licenco) za izdelavo energetskih izkaznic na osnovi predpisanega obrazca Zahteva za izdelavo energetske izkaznice. Izdajo jo pravne osebe z javnim pooblastilom pristojnega ministrstva. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Lahko pa lastnik stavbe predhodno naroči izdelavo nove, če se energijska učinkovitost stavbe bistveno izboljša.

Cena izdelave energetske izkaznice za običajno enodružinsko hišo naj bi se gibala med 150 in 400 evrov. Če boste po novem letu oglaševali nepremičnino brez energetske izkaznice, vam grozi kazen 250 evrov na oglas, za nepremičninske agencije pa med 600 in 2.500 evrov.

Vir: www.data.si