Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je nedavno objavil drugi javni razpis Po kreativni poti do praktičnega znanja, v okviru katerega je na voljo 5,24 milijona evrov, odprt pa je do 24. decembra 2014. Na razpis se lahko ponovno prijavijo visokošolski zavodi, bodisi univerza ali pa samostojni visokošolski zavodi, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov.

Ključni cilj razpisa je spodbujanje neposrednega sodelovanja dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija, visokošolskih zavodov in gospodarstva, študentje pa naj bi pridobili praktično znanje ter razvili inovativnost in ustvarjalno razmišljanje, poudarjajo v skladu.

Pedagoški in delovni mentorji bodo študente v okviru manjših projektov vzeli medse in jim omogočili opravljanje projektnih aktivnosti, ki bodo potekale bodisi v podjetju bodisi na univerzi najmanj tri mesece in najdlje do 31. julija 2015. »Gre predvsem za izvajanje konkretnih primerov ali sodelovanja pri reševanju izzivov, ki so praktično naravnani. Tovrstno sodelovanje je ne le priložnost, da si mladi pridobijo praktična znanja in kompetence, pač pa da si tudi izboljšajo zaposljivost, saj jih potencialni zaposlovalci že poznajo. Izhajajoč iz predpostavk in pogojev javnega razpisa smo predvideli, da bomo izvedli 185 projektov in vključili 1465 študentov, vendar si upamo trditi, da bomo tudi z 2. razpisom presegli načrtovano vrednost. V okviru 1. razpisa smo načrtovali 100 projektov z 800 vključenimi študenti, rezultat pa je 206 izvedenih projektov s 1320 študenti, ki so sodelovali s 174 podjetji,« pojasnjuje Sabina Rajšelj, skrbnica razpisa.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo finančno nagradil vse tri partnerje v projektu, tako podjetja, ki bodo zagotovila mentorje, in fakultete, ki bodo zagotovile koordinatorje, kot tudi študente. Študenti bodo iz javnega denarja nagrajeni s po 9 evri bruto na uro največ 40 ur na mesec, torej lahko dobijo največ 360 evrov na mesec. Stroški visokošolskih zavodov za koordiniranje in vodenje projekta bodo kriti v višini 13,5 evra na uro prav tako največ 40 ur na mesec. Delovni mentor, ki ga zagotovi podjetje, bo iz naslova razpisa prejel 31 evrov na uro, a za največ 10 ur na posamezni projekt.