Še ves december imajo podjetja možnost, da se prijavijo v Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2014, ki bo tokrat že osmič. Zlata nit je edinstven tovrstni izbor, katerega ključna naloga je poiskati slovensko podjetje 21. stoletja, v katerem imajo zaposleni možnost uresničiti svoje talente ter z njimi prispevati k uspehu organizacije na globalnem trgu.

V tem medijsko-raziskovalnem projektu iščejo podjetje, ki je lahko zgled in navdih slovenskega gospodarstva, družbo, ki je z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih in organizacije najboljši zaposlovalec.

Za sodelovanje v Zlati niti 2014 so se tokrat že tretjič odločili tudi v Medexu, podjetju s 60-letno tradicijo. »Sodelovanje je za nas pomembno, saj nam omogoča pridobiti zunanje in neodvisno mnenje, kako uspešni smo na področju upravljanja človeških virov, spodbujanju podjetnosti in ustvarjalnosti zaposlenih, hkrati pa nam omogoča primerjavo na teh področjih s preostalimi slovenskimi podjetji,« pojasnjuje Marija Studen Pesjak, direktorica financ, računovodstva in kontrolinga.

»Zavedamo se, da so zaposleni pomemben del uspeha, saj lahko le zadovoljni, zavzeti in kompetentni posamezniki ustvarjajo odlične rezultate ter doprinesejo k uspehu in rasti podjetja. V podjetju lahko kupiš stroje, surovine, ne moreš pa kupiti ljudi. Zato vlagamo v ljudi in njihovo znanje, spodbujamo ustvarjalnost zaposlenih in omogočamo dobro organizacijsko ozračje.«

Zlata nit pripomore, da postajajo boljši

Prednosti sodelovanja v Zlati niti za podjetja je veliko. »Glavne prednosti so povratne informacije zaposlenih, ki jih skrbno preučimo in na njihovi podlagi ugotovimo področja, kjer smo uspešni, ter področja, kjer so priložnosti za izboljšave. Slednje je za nas zelo pomembno tudi zato, ker je to ne le aktivna spodbuda, ampak tudi zaveza k napredku na področju upravljanja zaposlenih in odnosov z njimi. Ta napredek pa dolgoročno prinaša ne le zadovoljstvo zaposlenih, ampak tudi uspeh podjetja kot celote,« poudarja Marija Studen Pesjak.

Izbor najboljših zaposlovalcev temelji na anketi zaposlenih, s čimer podjetje dobi realno sliko njihovega zadovoljstva. Izbor je večdimenzionalen in verodostojen, saj se ocena oblikuje na podlagi poslovnih rezultatov, mnenja zaposlenih in strokovnjakov. Podjetje prejme povratne informacije o področjih, na katerih dela dobro, in o tistih, kjer je še prostor za napredek. Podjetje pridobi prepoznavnost, zelo pomembno pa je tudi to, da zaposlenim in iskalcem zaposlitve omogoča kakovostne odločitve o svoji zaposlitvi in spodbuja razvoj konkurenčnih posameznikov.

Rezultate uporabijo tudi pri letnih razgovorih

V Medexu so sodelavce o sodelovanju v Zlati niti obvestili osebno prek vodij, vsak zaposleni je prejel tudi spremno pismo o izboru. Rezultate bodo zaposlenim predstavili na letnem srečanju, uporabili pa jih bodo tudi pri rednih letnih razgovorih z zaposlenimi, kjer bodo podrobneje obdelali področja, na katerih so možnosti in priložnosti za izboljšave in rast. »Zavedamo se namreč, da je skrb za razvoj in zadovoljstvo zaposlenih temeljni pogoj za doseganje poslovnih ciljev. Lojalni, ustvarjalni, uspešni in učinkoviti zaposleni, ki se na svojem delovnem mestu dobro počutijo in napredujejo, so temelj za trajno rast in razvoj podjetja,« je poudarila Marija Studen Pesjak.

»V podjetju se trudimo, da imamo dobre odnose, da smo in delujemo kot celota. Ker zaposleni s svojim zavzetim delom največ prispevajo k uspešnosti podjetja, se jim posvečamo dnevno, pogovorimo se o nalogah in ciljih, ki nas čakajo, in skupaj sooblikujemo poti za dosego ciljev. Izzive rešujemo sproti, veselimo se uspehov, tako posameznikovih kot skupnih. Vsako leto merimo organizacijsko ozračje in kulturo ter zadovoljstvo zaposlenih z osebnimi razgovori, kjer še podrobneje spoznamo posameznika in njegove potrebe ter cilje pri delu in v zasebnem življenju. Razvoj posameznika spodbujamo in pri tem tudi aktivno sodelujemo, saj jim omogočamo izobraževanja, prilagajanje delovnika in podobno.

V dosedanjih sedmih letih Zlate niti je sodelovalo 288 različnih podjetij, 13 podjetij pa sodeluje že od samega začetka. Anketo, ki je pravzaprav sestavljena iz 45 trditev, ki so razdeljene na sedem vsebinskih sklopov, je do sedaj izpolnilo 54.537 zaposlenih, kar hkrati pomeni eno največjih tovrstnih raziskav v jugovzhodnem delu Evrope.