Teorija pravi, da je sposobnost vodenja predvidevanje vnaprejšnjih potez. Po tej teoriji je predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar sposoben mož. Njegove zadnje poteze so vidne in odločne, kaže pa jih pri rezultatsko najuspešnejši panogi zveze, ki jo vodi. Alpskem smučanju. S tem, ko so v sredo člani zbora za alpsko smučanje na izredni seji dali nezaupnico predsedniku Dušanu Gorišku, je dal Smrekar jasno sporočilo tudi drugim športnim panogam. Da v svojem prostem času ne bo toleriral predsednikov zborov, ki ne spoštujejo sklepov izvršilnega odbora.

Dušan Gorišek je v zadnjih mesecih pokazal, kako debelo kožo ima. Očitke je zavračal, na njih odgovarjal prek odprtih pisem, se izogibal soočenjem, hkrati pa bil na sejah izvršilnega odbora tako tih, da je bil praktično neopazen. Na vse kriplje si je prizadeval, da bi imeli alpski smučarji čim boljše pogoje, trenerji pa redne plače. Panoga je bila pod Goriškovim vodstvom pripravljena prekoračiti razpoložljiva denarna sredstva, svoje poslovanje pa je utemeljevala s tem, da jim je vodstvo SZS spomladi zagotovilo višji proračun. Končni zmagovalec dvoboja med panogo in zvezo je bila slednja. Tudi zaradi afere z Vanesso Mae, saj so se med kaznovanimi delavci znašla imena, ki so imela smučarsko oblast.

»Ko smo ugotovili, da se alpske discipline s figo v žepu lotevajo predlaganih ukrepov, sem se moral odzvati. Moja dolžnost je, da zaščitim integriteto drugih panog. Nezaupnica Dušanu Gorišku mora pomeniti trenutek streznitve za vse in hkrati dati jasno sporočilo, da je obdobje nezakonitega trošenja stvar preteklosti. Moja dolžnost v nadaljevanju je, da skušam najti človeka, ki bo do imenovanja novega vodja panoge vodil alpsko smučanje tako, da bo združil ali vsaj zbližal oba pola. Zelo se bom potrudil poiskati kompetentno ekipo,« pravi predsednik SZS Enzo Smrekar. »Potrudil se bom sejo izvršilnega odbora sklicati že naslednji teden, na njej pa upam, da bom že predstavil ime, ki bo v vmesnem obdobju peljalo posle v alpskem smučanju. Želim si, da bi trenerji še naprej delali vestno, da bodo zaslužili denar, ki ga prejemajo. Najbolj pa si seveda želim, da se s težavami, s katerimi se soočamo mi, ne bodo obremenjevali tekmovalci. Potrebujemo namreč dobre rezultate za ustvarjanje nove zgodbe, s katero bomo lahko prosili sponzorje za podporo. Potrebuje strateške sponzorje, ki bodo vlagali v alpsko smučanje na daljši rok in ki bodo v tej športni panogi videli družbeno odgovorno dejanje.«

Smrekar je alpskemu smučarskemu zboru večkrat očital, da ima edini predsednika, s katerim ne more sodelovati. Toda tudi zadeve znotraj nekaterih drugih panog SZS niso tako rožnate. »Nikoli nismo trdili, da so zadeve zgolj rožnate. O težavah se transparentno pogovarjamo na sejah izvršilnega odbora. Razlika v primerjavi z alpskimi disciplinami je v tem, da se z drugimi predsedniki zborov vedno uspemo usesti in konstruktivno iskati konsenze. Verjetno bo v prihodnosti iz kakšne omare padel še kakšen okostnjak in kakšna kazen. Ob takšnih primerih se ne želimo razdeliti v dva tabora in med seboj ne komunicirati. S trdim delom dobivamo tudi pozitivne signale. Najnovejša sta, da se v Kranju rešujejo težave, da bodo lahko skakalci trenirali tudi ponoči, ter da se v slovensko smučarijo, vsaj v večino panog, vrača eden od sponzorjev, za katerega smo mislili, da je že izgubljen,« pravi Smrekar.

Odkar je smučarska zveza pod vodstvom Smrekarja odprla seje izvršilnega odbora za javnost, prihajajo težave na plan bolj ažurno. Smrekar pravi, da je dejanje s tega stališča lahko sporno, a ga ne obžaluje. »Zavedam se, da lahko več stvari pride hitreje v javnost. Po drugi strani morajo člani stati za izgovorjenimi besedami, saj le na takšen način lahko nosijo odgovornost za svoja dejanja. Poleg tega se sklepi izvajajo hitreje, kar je posledica tega, da so obljube pred javnostjo mnogo bolj zavezujoče. Skrbi me sicer, če se sklepi ne izvajajo. Ob takšnem primeru so nujno potrebni ukrepi, kakršen je bil sklic izredne seje zbora panoge za alpsko smučanje,« pravi Smrekar.

V zadnjem času so se pojavile nekatere govorice, da Smrekar razmišlja, da bi zamenjal direktorja Jurija Žureja. Slednji je bil v zadnjih mesecih na udaru številnih predstavnikov panog, ki so se soočile z rdečimi številkami. Očitki so bili glede na finančni manko razumljivi, znotraj stroke pa je bilo Žurejevo delo izjemno cenjeno. Najglasnejše kritike je Žurej poslušal z naslova panoge za alpsko smučanje. Smrekar nam govoric ni potrdil, je pa poudaril, da izjemno ceni Žurejev trud, na podlagi katerega naj bi bilo delovanje prihodnosti SZS transparentno. Hkrati pa je dal predsednik vedeti, da poslovanje smučarske zveze ne sme biti ogroženo v nobenem primeru, naj gre za starega ali novega direktorja.