Prijavilo se je 18 partnerstev, med njimi pa so izbrali tri najboljše prakse, med katerimi je prva prejela zeleni »team building« na ekološki kmetiji.

Za najboljše tri dobre prakse so bili prepoznani projekti:

Hiša zelišč

Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije

Zavezništvo za celovito energetsko obnovo javnih stavb

Slednji (Zavezništvo) je prejel glavno nagrado: zeleni »team building« na ekološki kmetiji. Vsem izbrancem čestitamo!