Jože Toporišič je leta 1994 prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2006 pa še Zoisovo nagrado za življenjsko delo.

Rodil se je 11. oktobra leta 1926 v Mostecu. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je vpisal na študij slavistike. Kot štipendist Humboldtove ustanove je študiral eksperimentalno fonetiku v Hamburgu, doktoriral pa je leta 1963 z disertacijo Nazorska in oblikovalna struktura Finžgarjeve proze. Predaval je predvsem na Filozofski fakulteti, občasno pa tudi na drugih po Jugoslaviji in svetu – Chicagu, Regensburgu, Moskvi, Celovcu, Gradcu, Varšavi in drugje.