Za sodelovanje v Zlati niti 2014 so se odločili tudi v Lidlu. Trgovsko podjetje, ki je v Sloveniji začelo delovati leta 2007, trenutno zaposluje 1224 ljudi, kar pomeni, da jih ima po sedmih letih dvakrat več kot na svojem začetku. Med prijavljenimi podjetji v Zlati niti 2014 bo torej med največjimi.

»Z veseljem smo se prepoznali v poslanstvu projekta Zlata nit, ki želi javnosti predstaviti podjetja, ki poleg socialne varnosti zaposlenim omogočajo tudi uresničevanje talentov ter ustvarjalnost, podjetnost ter znanje in pogum zaposlenih uspešno usmerjajo v skupne poslovne dosežke. S sodelovanjem želimo v slovenski javnosti povečati prepoznavnost Lidla kot privlačnega zaposlovalca,« poudarja Martin Kokol, direktor skupnih služb v Lidlu.

Poslovodja na kvadrat

Sodelavce so o sodelovanju v Zlati niti 2014 seznanili njihovi vodje enot ter prek njihovih ustaljenih komunikacijskih kanalov, kot so interno glasilo Štacunar, intranet in elektronska pošta. »V podjetju redno opravljamo raziskave mnenja naših zaposlenih. Oktobra smo opravili raziskavo o zadovoljstvu na ravni celotne skupine, svoje mnenje pa je izrazilo več kot 65 odstotkov naših sodelavcev.«

Septembra so v Lidlu zagnali tudi program Poslovodja2. To je program krepitve poslovnih in vodstvenih veščin, ki je namenjen vodjem trgovin, temelji pa na intenzivni nadgradnji vodstvenih, podjetniških, socialnih in osebnostnih kompetenc. Program opolnomočenja poslovodij je del celostne karierne strategije za zaposlene. »Strategija temelji na celovitem spodbujanju osebnostnega in kariernega razvoja zaposlenih, ki si ga prizadevamo uresničevati z različnimi kadrovskimi projekti, s privlačnim plačilom ter stabilnim, prijaznim in spoštljivim delovnim okoljem. Velik poudarek dajemo stalnemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih ter internim projektom, s katerimi odkrivamo potenciale zaposlenih, spodbujamo njihove talente in tudi s tem povečujemo njihovo zadovoljstvo s kariernimi možnostmi pri nas,« pojasnjuje Kokol, ki je odgovoren za program Poslovodja2.

Lažje usklajevanje službenega in zasebnega časa

Slovenija je tretja v Skupini Lidl, kjer so uvedli program opolnomočenja poslovodij. »S tem programom se krepi vloga vodij poslovnih enot. Vodje bomo opremili z dodatnim znanjem in veščinami, ki bodo pripomogle k še boljši usklajenosti njihovih ekip v trgovinah in še boljšim poslovnim uspehom podjetja. Tako opolnomočene vodje bomo opremili z dodatnim paketom ugodnosti, v katerem je ob osnovni plači med 2400 in 3000 evri bruto (glede na delovne izkušnje) in preostalih dodatkih še osebni avtomobil VW golf 7, ki ga bodo Lidlovi vodje lahko uporabljali tudi v zasebne namene,« je dejal Kokol.

Po novem programu naj bi vodje poslovnih enot še lažje usklajevali poklicno in zasebno življenje, saj jim bo prenovljen koncept vodenja poslovne enote omogočal vzpostavitev učinkovitejšega dela v poslovalnici.

Sicer pa je Lidl julija letos prejel osnovni certifikat družini prijaznega podjetja, v sklopu katerega naj bi v treh letih uvedli kar 17 ukrepov s področja organizacije dela, politike informiranja in komuniciranja, razvoja kadrov, vodstvenih veščin in organizacije dogodkov tudi za družinske člane zaposlenih. »Uvedli smo že deset ukrepov. Za naše zaposlene oziroma njihove družinske člane smo pripravili družinski dan, pošiljamo darilne pakete za novorojence naših sodelavcev, prost prvi šolski dan za starše prvošolcev, Unicefove varne točke, ki so trenutno vpeljane v petih prodajalnah, prihodnje leto jih bomo uvedli v preostalih, ter počitniški tabor za otroke zaposlenih.«

Na študij v tujino

Veliko delajo na promociji zdravja, v sklopu fleksibilne ureditve delovnega časa so uvedli tudi službeni odklop, ki omogoča tistim, ki so v Lidlu zaposleni več kot pet let, da so dlje (do tri mesece) odsotni z delovnega mesta. Imajo tudi različne programe za razvoj mladih in talentiranih sodelavcev. Vse bolj priljubljen je denimo program za karierne začetnike, tako imenovani trainee, v katerem mladi diplomanti, ki šele stopajo na karierno pot, v dveh letih s pomočjo mentorjev in usposabljanja tako v tujini kot doma nabirajo izkušnje in si pridobijo kompetence na svojem strokovnem področju. V času 24-mesečnega usposabljanja kandidati prejemajo spodbudno mesečno plačilo, na voljo pa imajo tudi služben avtomobil.

Mladim pa je namenjen tudi Lidlov 3-letni dualni študij programa ekonomije ali mednarodnega poslovanja na Duale Hochschule Baden-Württemberg. V času študija se mladi izobražujejo na področjih trženja, financ, kadrovanja in vodenja zaposlenih, obenem pa spoznavajo osnove trgovine na drobno. Program omogoča študentom redni prihodek že tekom študija, po končanem študiju pa možnost zaposlitve v podjetju Lidl Slovenija.

Visoka intenzivnost dela

V Lidlu so zaradi visoke dinamike dela in fizičnega napora prodajalci zaposleni za krajši delovni čas in delajo po 25 ur na teden, njihove plače pa so na primer oktobra povprečno znašale 867 evrov bruto brez povračila za prevoz in malico. »Naš zaposlitveni model je usklajen z veljavno zakonodajo in nam omogoča fleksibilnost pri organizaciji dela. S tem se pri oblikovanju delovnih timov učinkovito prilagajamo ritmu obiskanosti naših trgovin v posameznih dnevih in urah. O svojem načrtovanem urniku so sodelavke in sodelavci seznanjeni dva tedna vnaprej. O modelu zaposlitve so kandidati seznanjeni že v zaposlitvenem oglasu in postopku pred zaposlitvijo, vse pa objavljamo tudi na naši spletni strani kariera.lidl.si,« pojasnjujejo v Lidlu.

Lidl letos sodeluje tudi na razpisu za nagrado za družbeno odgovornost Horus, ki jo bodo podelili v četrtek, 4. decembra, v Ljubljani, v konkurenci velika podjetja pa je med finalisti še podjetje Snaga.