Da bi lahko podjetja sama uvajala nova zelena delovna mesta ali ozelenila obstoječa, so na Umanoteri pripravili e-seminarje, ki so na spletnem mestu http://zelenadelovnamesta.si. Vsebina seminarja je prikazati, zakaj je pomembno za podjetja, da se usmerijo v zeleno gospodarstvo, definirati, kaj zelena delovna mesta so, pogledati dobre prakse na različnih področjih (ekološko kmetijstvo, ravnanje z odpadki, gozdno-lesna veriga, učinkovita raba in obnovljivi viri energije, trajnostni turizem) ter predstaviti proces iskanja virov in možnosti za zelena delovna mesta v podjetju ter definiranja potrebnih pogojev za njihov razvoj. jpš