Z akcijo, v kateri je sodelovalo več kot 300 šol prek Gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje in Zavoda RS za šolstvo kot glavnih organizatorjev tega dogodka, želijo mladini in njihovim staršem približati nekatere očem bolj skrite poklice, prav tako želimo ponuditi čim več koristnih informacij o delovnih procesih, naravi in pogojih dela v realnem delovnem okolju. Z Dnevom odprtih vrat želijo razbiti številne stereotipe o »manj« oz. »bolj« priljubljenih poklicih ter omogočiti spoznavanje obetavnih poklicev, ki jih slovensko gospodarstvo potrebuje. »Tako bomo pomagali šolajoči mladini in staršem lažje sprejemanje odločitve za nadaljnje izobraževanje ter prispevali k prepoznavnosti poklicev, ki jih slovensko gospodarstvo potrebuje,« pravijo v GZS.

Starši in otroci, kot tudi vsi drugi, ki jih to zanima, so tako vabljeni, da ob 16. uri pridejo pred vhod podjetja (ali drugo dogovorjeno mesto), kjer jih bodo pričakali predstavniki podjetja ter jim predstavili podjetje ter poklice in kompetence, ki so potrebni za izvajanje posameznega delovnega procesa. V vsakem podjetju bodo prisotni tudi predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje.

Seznam sodelujočih podjetij na Dnevu odprtih vrat v četrtek, 27. novembra 2014, je objavljen na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije.