Špitalar, podjetnik, bo funkcijo podžupana opravljal profesionalno, saj to delo zahteva celega človeka, je poudarila Gabričeva in dodala, da se je zanj odločila, ker gre za »neobremenjen« obraz z izkušnjami v gospodarstvu, poleg tega je imela stranka na volitvah tudi soroden program. »Imamo veliko skupnih točk, ki jih bomo v mandatu lahko uresničili,« pravi Gabričeva, ki bo Špitalarja zadolžila predvsem za področje gospodarstva, del družbenih dejavnosti in projekte, ki jih bodo financirali iz drugih virov.

O menjavi direktorice občinske uprave je Gabričeva povedala, da ima vsak župan pravico to storiti, ker ima Kališkova le še nekaj mesecev do upokojitve, pa se je odločila, da bo čim prej začela delati z ekipo, ki bo z njo do konca mandata. »Za Ireno Kreča sem se odločila, ker kot revizorka pozna delovanje občine in ker bova skupaj lahko uresničevali zastavljen program,« je dodala Gabričeva, ki pa bo po pričakovanjih imela nekoliko več dela z usklajevanjem zastavljenih projektov v občinskem svetu. Na svoji strani namreč ne bo imela večine svetnikov, kljub vsemu pa upa, da bodo vsi predstavniki strank konstruktivni in se bodo odločali v dobro Trbovelj in ne na podlagi političnega kupčkanja. slo