»Vsake donacije bomo veseli«

Takole med drugim piše v prošnji: »Kmalu bomo stopili v tisti čarobni čas leta, ko se želimo zahvaliti ljudem, ki jih imamo radi, in svojim zaposlenim. V bolnišnici vsako leto obdarimo otroke naših zaposlenih in s to lepo pozornostjo želimo nadaljevati v letošnjem letu... Ob tej priložnosti na vas naslavljamo prošnjo za prispevek po vaši presoji, s katerim bi lažje napolnili koš dobrega moža. Vsake donacije bomo veseli, zagotovo pa je bodo veseli tudi mali obdarovanci.« Priložen je še tekoči račun za nakazilo sredstev in pripisano, da bodo veseli tudi izdelkov.

»Če bi šlo za donacijo za bolne otroke, bi razumel, večkrat sem tudi že kaj pomagal. Zdaj pa so šli s to prošnjo predaleč. Bolnišnica izkorišča svoj položaj humanitarne ustanove. Podjetja si ne morejo privoščiti, da bi pri poslovnih partnerjih iskala denar za obdarovanje otrok delavcev,« nam je povedal eden od zunanjih sodelavcev bolnišnice, ki iz razumljivih razlogov ni želel biti imenovan.

Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da bolnišnice sicer samostojno odločajo o načinu zbiranja sredstev za darila za otroke zaposlenih, vendar bi »jeseniški« pristop odsvetovali: »Verjamemo, da v okviru zavoda obstaja dovolj drugih možnosti, s katerimi bi lahko pridobili finančna sredstva za nakup darila otrok zaposlenih na manj sporen in bolj transparenten način.«

Tako so zbirali denar že prej

Iz Splošne bolnišnice Jesenice so sporočili, da obdarovanje otrok zaposlenih ni nikakršna novost in da tudi glede načina zbiranja sredstev nadaljujejo prakso iz prejšnjih let. Odločitev naj bi bila povezana s tem, da je jeseniška bolnišnica družini prijazno podjetje, letos nameravajo obdarovati 270 otrok. Poslali so sto prošenj, do zdaj se je za donacijo odločilo 17 naslovnikov, ki so skupno prispevali že 1700 evrov. Trenutno v jeseniški bolnišnici poteka le ta donatorska akcija. Na vprašanje, ali ne bi bilo bolj smiselno, če bi zbirali za otroke, ki se zdravijo pri njih, in ne za otroke zaposlenih, pa so iz bolnišnice odgovorili: »Od vseh zbranih denarnih in materialnih sredstev smo del vsako leto namenili otrokom na pediatričnem oddelku, ki jih med bivanjem v bolnišnici v prednovoletnem času obišče Božiček. Prinese jim igrače in jih razveseli z otroško gledališko predstavo.« Bolnišnica je z donatorsko akcijo sicer letos že zbrala skoraj 20.000 evrov, ki so jih porabili za obnovo porodnega bloka.

Gre za poslovno darilo in ne donacijo

Dejstvo je, da obdarovanje otrok zaposlenih seveda ni v ničemer sporno. Še več, glede na mizerne plače nekaterih zaposlenih (strežno osebje, medicinske sestre), ki ne dosegajo niti minimalnih plač, je hvalevredno. Sporen pa je način zbiranja sredstev, s čimer se strinjajo tudi pri zdravstvenem sindikatu Fides. »Če bi šlo za resnični dobrodelni namen, bi morala bolnišnica zbrani denar porabiti za bolne otroke ali pa za socialno prikrajšane otroke v regiji, ne glede na to, ali so njihovi starši v bolnišnici zaposleni,« je dejal pravni svetovalec Fidesa Bojan Popovič in opozoril na legitimnost boja za, recimo, božičnico, kar bi tako obdarovanje tudi lahko bilo, a ga ne bi smeli prikazovati kot nekakšno dobrodelno akcijo. »Tudi pri odnosu do dobaviteljev je treba definicije postaviti na svoje mesto: če je donacija neprofitni bolnišnici namenjena izključno bolnikom, lahko govorimo o donaciji, pri čemer je seveda treba preveriti, kdo je končni prejemnik tega denarja, saj gre lahko tudi za prikriti transfer. Če pa je 'donacija' namenjena zaposlenim, je to reprezentančni strošek, ki nima dobrodelnega namena, temveč namen pospešitve sklenitve posla, in torej ne gre za donacijo, temveč za poslovno darilo,« je bil zelo jasen Popovič. V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije menijo, da gre sicer za dobronamerno gesto, ki pa je izpadla nekoliko nerodno. Nimajo pa podatka o tem, ali so tak pristop izbrali še v kakšni zdravstveni ustanovi.

V UKC take prakse ne poznajo

Nad ravnanjem Splošne bolnišnice Jesenice so bili sila presenečeni v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC LJ). Sprva sploh niso razumeli, za kaj pravzaprav gre, misleč, da so se na dobavitelje obračali sindikati. Ob pojasnilu, da se je na njih obračalo vodstvo bolnišnice, pa so pojasnili, da pri njih na kaj takega ne bi upali niti pomisliti in da se z obdarovanjem ukvarjajo posamezni sindikati, ki delujejo v okviru UKC LJ. Saša Kotar iz Sindikata delavcev v zdravstveni negi v UKC LJ je pojasnila, da igrače za otroke vedno kupijo iz denarja članarin. »Nikoli nismo zaprosili nikogar za donacije, vse, kar se uspemo z dobavitelji igrač dogovoriti, je, da nam dajo ugodno ceno. Če kakšen član do določenega roka ne pride po darilo za svojega otroka, te igrače podarimo enemu izmed pediatričnih oddelkov.«

Predstavnica Sindikata delavcev v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Jesenice Irena Kolbl ravnanja vodstva bolnišnice ni želela komentirati, pač pa je pojasnila, da se glede obdarovanja vsi sindikati, ki delujejo v bolnišnici, vedno tudi sami odzovejo in pomagajo in da je tako tudi letos: »Tako zbran denar potem namenimo za nakupe daril za vse otroke, tako da ne delamo razlik med otroki glede na to, v kater sindikat so včlanjeni njihovi starši. Ogled prireditve in darilo dobijo tudi otroci tistih zaposlenih, ki niso v sindikatu.« Glede prošnje dobaviteljem in preostalim poslovnim partnerjem bolnišnice pa je Kolblova pojasnila, da je organizator obdaritve že nekaj let bolnišnica, sindikati ji le pomagajo z donacijo.