Nizke obrestne mere, ki se znižujejo že zelo dolgo, so v letošnjem letu dosegle nove mejnike. Donos desetletne nemške obveznice je padel pod 1 odstotek, italijanski se približuje dvema, za japonskega pa lahko rečemo, da gravitira proti 0. Poceni denar po vsem svetu išče nakupne priložnosti, ki bodo investitorjem prinesle vsaj nekaj donosa, da lahko pokrijejo inflacijo. Ta oziroma pomanjkanje te pa ostaja problem v Evropi. Nizka gospodarska aktivnost, banke, ki niso sposobne kreditirati, in strukturni problemi ostajajo glavne težave evropske ekonomije. Na stari celini bo potrebne veliko politične volje, da se sprejmejo strukturne reforme, ki so nujne. Potrebovali bomo tudi zelo aktivno centralno banko, ki ji bo uspelo stagnacijo in nizko inflacijo obrniti. V nasprotnem primeru naš čaka stopicanje na mestu oziroma scenarij, v katerem se je vrtela Japonska v zadnjem desetletju. Delniški trg pa se bo v vmesnem času vrtel okoli svoje osi.

Najmočnejša tako ostaja ameriška ekonomija. Tudi njihovim podjetjem, ki dobrih 70 odstotkov svojih prihodkov ustvarijo na domačem trgu, kaže izredno dobro. Dobički se povečujejo, dividendna donosnost skupaj z odkupi lastnih delnic je še vedno relativno visoka. Obeti za prihodnje leto ostajajo optimistični. Blagodejno vpliva tudi nizka cena nafte. Vidimo, da zgoraj našteta dejstva dajejo optimistično podlago za konec leta. Več o tem, kako kaže letu 2015, pa v prihodnjih člankih.