Novi sodelavec ali sodelavka bo zadolžena za samostojno vodenje EU-razpisov in projektov, samostojno vodenje in pisanje prijav za centralizirane EU-razpise, razvoj in vodenje projektov za naročnike iz javnega in zasebnega sektorja, izvajanje tehnične pomoči pri večjih EU-projektih in komuniciranje s strankami. Na razgovoru bodo preverili kandidatovo poznavanje poteka prijave v okviru Horizon 2020.

Kandidat naj ima univerzitetno izobrazbo ali 2. stopnjo po bolonjskem sistemu, vsaj dve leti delovnih izkušenj na enakem ali podobnem področju ter odlično znanje angleščine, vsaj dva uspešno prijavljena projekta na centraliziran program EU (Horizon, SME instrument, CIP, FP7, LIFE+...), v okviru katerega bo deloval kot vodja projekta. Zaželene so tudi odlične komunikacijske veščine, sposobnost javnega nastopanja in predstavitve širši javnosti. Novega sodelavca, ki bo delal v mladem kolektivu s fleksibilnim delovnim časom in bo imel možnosti sodelovati s strokovnjakom za EU-razpise ter delati pri mednarodnih projektih iz vse Evrope, bodo zaposlili za eno leto z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. jpš