Sporočilo, da ima Slovenija izjemen potencial v razvoju zelenih delovnih mest, še posebej skozi partnerstva različnih deležnikov v družbi, pa je Umanotera dala z nagradnim natečajem Partnerstva za zelena delovna mesta, na katerega se je prijavilo 18 partnerstev. Med najboljše tri so se uvrstila partnerstva Nizkoogljična strategija, Hiša zelišč in Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb, ki je prejelo tudi posebno nagrado.

Predstavitveni filmi vseh treh dobrih praks so tukaj:

https://www.youtube.com/watch?v>LeIIExf61cE

https://www.youtube.com/watch?v>1oGIkOMxOHA

https://www.youtube.com/watch?v>Ouaxw5YLjh4