V začetku meseca je polovico ceste, ki povezuje Idrijo z Žirmi, zaprl plaz v obsegu dolžine desetih metrov. Na kritičnem predelu je cestišče sicer zavarovano s pet metrov visokim podpornim zidom, ki pa v nedeljo ni mogel več kljubovati zemeljskim premikom in pritiskom.

»Drugi plaz je večji, obsega dvajset metrov v dolžino in prav toliko v višino. S tem, da plaz ne miruje, se še premika, in glede na to, da je za prihodnje dni napovedano slabo vreme, se bo lahko še povečeval,« pojasnjuje Janko Trošt, vodja idrijske enote za vzdrževanje cest pri Cestnem podjetju Nova Gorica.

Kljub slabim napovedim vremena računajo, da jim bo uspelo do petka izvesti nujne sanacijske ukrepe, to je zavarovati cesto s tirnicami in jamskim lesom na območju plazišča ter sanirati poškodbo spodnjega dela plazu.

Plaz se je na omenjenem delu ceste med Idrijo in Žirmi prvič sprožil pred skoraj dvajsetimi leti. Po sanaciji je zdržal pet let, nato se je ponovno sprožil in poškodoval pomemben odsek regionalne ceste.

»Ko se je plaz sprožil drugič, so zgradili podporni zid, ki je zdaj visok pet metrov, vendar ga bo treba dvigniti še za dva metra,« je po obisku geologa povedal Trošt. Urgentna sanacija plazu naj bi direkcijo za ceste stala nekaj deset tisoč evrov. tik