Občina Kamnik je še vedno zemljiškoknjižna oziroma formalnopravna lastnica več stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki so že leta v tuji (dejanski) lasti in posesti, so na občini ugotovili pri zadnjem pregledu občinskega premoženja. Gre za stanovanja v večstanovanjskih stavbah, ki so jih pozabljivi lastniki kupili pred več leti ali celo desetletji in po izdelavi etažnih načrtov za večstanovanjske stavbe »pozabili« urediti tudi zemljiškoknjižni prepis.

Na občini pojasnjujejo, da so v zadnjih tednih po ponovnem opozorilu teh lastnikov z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem že pripravili približno deset uskladitvenih pogodb, ki dejanskim lastnikom in uporabnikom stanovanj omogočajo vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Čakajo pa še okoli pet lastnikov, ki jim morajo dokumente oziroma verigo dokumentov, ki dokazujejo dejansko pridobitev nepremičnin, še posredovati. Tudi tem bodo čim prej pripravili pogodbe o priznanju lastninske pravice, ki je podlaga za uskladitev dejanskega z zemljiškoknjižnim stanjem. Tri stanovanja, ki še niso prepisana na lastniškega posestnika, so bila vknjižena že pred več kot desetimi leti, dodajajo na občini in pojasnijo, da občina zaradi zamudnikov nima večjih stroškov, saj tudi nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče ves čas plačujejo uporabniki stanovanj.

Prepis stane okoli 200 evrov

Glede na vrednosti etažnih stanovanj naj bi prepis večino stal okoli 200 evrov. Plačati morajo pristojbino za overitev podpisa na pogodbi in sodno takso za vpis v lastnine v zemljiško knjigo, razložijo na občini. Menijo pa, da stroški prepisa pri prepisih ne igrajo pomembnejše vloge. Zamujale naj bi namreč predvsem prava neuke stranke, ki se ne zavedajo pomembnosti urejenega zemljiškoknjižnega stanja na nepremičninah.

V času sklenitve pravnih poslov, s katerimi so dejanski lastniki pridobili lastninsko pravico na svojih stanovanjih, v zemljiški knjigi še ni bila vzpostavljena etažna lastnina na večstanovanjski stavbah, v katerih so ta stanovanja. Zato so ta stanovanja kot posamezni deli stavbe v prvotnih pogodbah nepopolno označena oziroma nimajo ID-znaka, ki je pogoj za vpis etažne lastninske pravice, pojasnjujejo na občini. A dodajajo, da so bili etažni načrti za večstanovanjske stavbe vendarle izdelani že pred leti in bi lahko vsi lastniki teh stanovanj že pred leti uredili tudi lastništvo.

Otežena prodaja in dedovanje

Na občini zamudnike znova opozarjajo, da se premalo ali pa sploh ne zavedajo posledic, ki izhajajo iz neurejenega zemljiškoknjižnega stanja. Te se zaostrijo zlasti ob morebitni prodaji, otežujejo tudi dokazovanje lastništva in postopke dedovanja, delitve ter številne druge sodne postopke. Kdor namreč izpolni pogoje za vpis (lastninske) pravice v zemljiško knjigo v svojo korist in tega vpisa ne predlaga, prevzema nase tudi vse škodljive posledice takšne opustitve.