Sistem Solinterra je zasnovan tako, da v čim večji meri izkoristi naravne vire, ki so na voljo brezplačno. Sončno energijo izkorišča s pomočjo sončnih kolektorjev za ogrevanje objekta. Ker vemo, da je sončne energije poleti največ in pozimi zelo malo, jo je treba shraniti. V ta namen je uporabljen zemeljski zalogovnik pod objektom.

Cevi na zunanji strani objekta

Ogrevanje ni izvedeno na klasičen način, temveč s temperaturno bariero na zunanji strani zida. To pomeni, da so cevi položene na zunanji strani objekta, takoj pod toplotno izolacijo. V te cevi se dovaja konstantna temperatura med 18 in 19 stopnjami Celzija. Poleti se tako hladi zunanji ovoj, da toplota ne prehaja v objekt. Za hlajenje se uporablja energija hladne zemlje, saj vemo, da je temperatura zemlje na globini dveh do treh metrov konstantno med 9 in 12 stopinj Celzija, zato dodatne hladilne naprave niso potrebne.

Na tak način je zgrajen Medpodjetniški izobraževalni center v Novi Gorici, ki je prvi tako velik objekt na svetu s sistemom Solinterra. Objekt je bil v fazi idejne zasnove projektiran za klasični sistem ogrevanja in hlajenja s konvektorji, priključen na toplovodno omrežje z močjo kar 375 kW in hlajen s 428 kW močnim hladilnim agregatom. Po izračunih je bilo predvideno, da bodo letni stroški ogrevanja kar 72.600 evrov in letni stroški hlajenja (razen julija in avgusta zaradi počitnic) 16.560 evrov. Predvideni stroški za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in električno energijo, potrebno za delovanje obtočnih črpalk in ventilatorjev, naj bi dosegali 109.570 evrov na leto.

Več kot 300 kvadratnih metrov kolektorjev

Sistem Solinterra je zdaj na tem objektu izveden tako, da je na strehi več kot 300 kvadratnih metrov sprejemnikov sončne energije. V objekt in pod njega je vgrajenih več kot 35.000 metrov cevi za shranjevanje energije. Objekt so pričeli ogrevati februarja in rezultati so več kot odlični, saj se skoraj v celoti ogreva samo s soncem. Strošek porabljene električne energije od februarja do zdaj je samo 1.500 evrov, kar pomeni, da je to le strošek obratovanja obtočnih črpalk, saj dodatno ogrevanje ni bilo potrebno. Objekt se je tako v celoti ogreval samo s pomočjo sonca. Za hlajenje se izkorišča energija podtalnice s hlajenjem temperaturne bariere in betonskega jedra. Tudi rezultati hlajenja so izredno ugodni, saj je bilo za samo 420 evrov stroškov.

Stroški za hlajenje so manjši za 16.000 evrov na leto oziroma za skoraj 40-krat manjši od projektiranega računa. Za ogrevanje pričakujejo, da bodo stroški manjši za 66.000 evrov na leto oziroma kar 12-krat manjši. Ker so v objektu vgrajene najboljša oprema in komponente z najmanjšo porabo električne energije, bo skupni prihranek dosegal kar 91.000 evrov na leto.

Naložba se bo povrnila v manj kot štirih letih

Sistem je dražji za 310.000 evrov, zato se bo investicija samo na račun prihrankov pri energiji povrnila v manj kot štirih letih. Objekt s tako majhno porabo energije se uvršča v razred pasivnih objektov, saj bo predvidena poraba energije za ogrevanje in hlajenje pod 11 kWh/m2/leto. To je glede na velikost objekta in njegovo gradnjo v nizkoenergetskem razredu več kot odličen rezultat, ki dokazuje, da se lahko zelo nizko porabo energije doseže kljub temu, da objekt ni grajen v pasivnem standardu.

Sistem Solinterra je torej velik korak k uresničevanju zahtev direktive Evropske unije o ničenergijskih zgradbah, ki bodo stopile v veljavo že čez dobra tri leta. Na opisan način se jih lahko uresničuje že danes. (sč)