Zgodovinska naložba

V novogoriški občini so za zgodovinsko naložbo najeli 2,5 milijona evrov likvidnostnega posojila, ki ga morajo vrniti do konca leta. Državi so posodili 2,8 milijona evrov. Doslej so dobili vrnjenih približno polovico sredstev. Za projekt čistilne naprave v Vrtojbi je šempetrsko-vrtojbenska občina izvajalcem plačala več kot 1,7 milijona evrov in najela 650.000 evrov likvidnostnega kredita. »Za naložbo smo 343.000 evrov dolžni zagotoviti sami iz lastnih virov, za nekaj več kot 1,4 milijona evrov pa smo izstavili zahtevke državi. Do plačila potrjenih zahtevkov navadno pride v desetih dneh,« je razložil Milan Turk, župan občine Šempeter - Vrtojba.

Položnice ne bodo višje

V občini Miren - Kostanjevica bodo v okviru projekta zgradili tudi več kot 10 kilometrov kanalizacijskega omrežja, devet črpališč in obnovili več kot 3000 metrov vodovoda. Celotna naložba bo stala 5,4 milijona evrov, od tega bo 3,8 milijona evrov evropskega denarja. Doslej so za čistilno napravo ob Vrtojbici in kanalizacijo v Mirnu ter Orehovljah izvajalcem plačali 1,3 milijona evrov, približno polovico pa so že dobili vrnjenih.

Na čistilno napravo bo po dokončani gradnji priključenih 95 odstotkov vseh gospodinjstev in drugih uporabnikov v občinah Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba in Miren - Kostanjevica. Razveseljivo je, da se cene komunalnih storitev po začetku obratovanja naprave naj ne bi povečale, ker se bo ukinila taksa za obremenjevanje okolja, na novo pa bodo uvedli stroške za čiščenje odpadnih voda.