Zelena delovna mesta zmanjšujejo stroške in prispevajo k napredku. Imajo visoko dodano vrednost in prispevajo k zmanjševanju onesnaževanja. Zelena delovna mesta rešujejo gospodarsko, okoljsko in socialno krizo. To so delovna mesta prihodnosti.

S temi trditvami, ki jih v nekaterih zahodnoevropskih državah tudi uspešno živijo, Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj opozarja na bližajočo se drugo nacionalno konferenco Spodbujamo zelena delovna mesta, ki bo ponudila tudi odgovor na vprašanje, kako lahko skupaj odgovorimo na gospodarske, socialne in okoljske izzive ter kako teorijo spremeniti v zeleno prakso.

Konferenci bo dal poseben navdih njen osrednji govornik, prof. Luigi Bistagnino, strokovnjak za sistemsko oblikovanje in uresničevalec modre ekonomije, ki bo delil svoje bogato znanje s področja prenosa teorije v prakso. Predstavili bodo tudi dobre prakse, ki so jih kot najboljše prepoznali v natečaju Partnerstva za zelena delovna mesta.

Na natečaj so dobili 18 prijav zanimivih projektov, katerih nosilci so občine, podjetja ali razvojne agencije in zadruge ter nevladne organizacije, izobraževalne in raziskovalne ustanove. Komisija je izbrala tri, ki se bodo predstavile na konferenci. Konferenca poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije. Dogodek je organiziran v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, ki ga izvaja Umanotera. Projekt je ena od akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med evropsko komisijo, vlado RS in evropskim parlamentom. Konferenca je brezplačna in je namenjena predvsem predstavnikom podjetij, zadrug, socialnih partnerstev, občinam, pa tudi iskalcem zaposlitve in vsem, ki želijo novo karierno pot v smeri zelene ekonomije, svetovalcem za iskalce zaposlitve, skladom, bankam, vladnim in nevladnim organizacijam ter medijem. »Prihodnost je že tu. Bodite tudi vi!« poudarjajo na Umanoteri.