Organ, ki nadzoruje most Golden Gate, napoveduje, da bo proračunski primanjkljaj brez hitrih sprememb v petih letih narasel na 33 milijonov evrov, v desetih letih morda celo do 210 milijonov evrov. Za nastavitev mreže, s katero bodo skušali preprečiti vse več samomorov posameznikov, ki skačejo z mostu, bodo porabili 76 milijonov evrov, dodatna sredstva pa potrebujejo tudi za drago vzdrževanje, s katerim skušajo most narediti bolj odporen proti vplivom potresov.

Na dan most prečka okoli 10.000 pešcev in 6000 kolesarjev, z računanjem vstopnine pa bi lahko nabrali lep kupček denarja. A poznavalci pravijo, da takšen predlog skorajda ne bi mogel biti sprejet, saj bi bila to politično izjemno nepriljubljena poteza. Bolj verjetno je, da bodo povišali ceno, ki jo sedaj že plačujejo avtomobili.