Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše je skupni projekt Gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje in Zavoda RS za šolstvo. Številna podjetja v Sloveniji že zelo aktivno sodelujejo z lokalnim okoljem in organizirajo dneve odprtih vrat. Na vse načine si prizadevajo, da bi povečala interes osnovnošolcev za poklice, ki so manj priljubljeni.

Letos bodo zato prvič v Sloveniji podjetja odprla svoja vrata na območju celotne Slovenije na isti dan, 27. novembra ob 16. uri. Partnerji, ki sodelujejo v tem projektu menijo, da bo na ta način dogodek še bolj odmeven in bo dosegel tudi tiste učence in starše, ki jih lokalni dnevi odprtih vrat ne dosežejo, pravijo na Zavodu za zaposlovanje.

Glavni cilji dneva odprtih vrat so ponuditi učencem zaključnih razredov osnovnih šol in njihovim staršem več informacij o procesih, naravi in pogojih dela v realnih delovnih okoljih, razbiti stereotipe o »manj in bolj« priljubljenih oz. spoštovanih poklicih in omogočiti mladim in njihovim staršem spoznavanje perspektivnih poklicev, ki jih naše gospodarstvo potrebuje.

Vsako podjetje, ki se bo odločilo za sodelovanje v projektu, se bo predstavilo na svoj način, v vseh pa se zavedajo, da so zaposleni njihova konkurenčna prednost, zato želijo sodelovati pri poklicnem odločanju mladine ter tako vplivati na to, da se bodo v prihodnosti pravi ljudje zaposlovali na pravih delovnih mestih.

Več informacij lahko podjetja najdejo na spletni strani GZS http://www.gzs.si/slo/65999, svojo namero za sodelovanje pa sporočijo na andreja.sever@gzs.si.

Sicer pa Zavod RS za zaposlovanje nudi osnovnošolcem in njihovim staršem možnost obiska kariernih središč po Sloveniji. Tam so jim na voljo opisi poklicev, informacije o srednjih, višjih, visokih šolah ter fakultetah in akademijah, informacije o možnostih poklicnega usposabljanja in študija v tujini, informacije o možnih finančnih pomočeh za izobraževanje in usposabljanje, objave učnih mest, informacije o dijaških in študentskih domovih ter video prikazi poklicev.

V Kariernem središču bodo svetovalci predstavili tudi računalniške programe za samostojno načrtovanje izobraževalne oziroma poklicne poti, poleg tega Zavodovi karierni svetovalci po predhodnem dogovoru nudijo tudi individualno svetovanje pri odločanju za nadaljnje izobraževanje.