Pred prevzemom se je Agrokor zavezal, da bo z 200 milijoni evrov dokapitaliziral Mercator, vendar pa tudi po končani dokapitalizaciji ne bo presegel 90-odstotnega deleža. Tako ne kaže, da bomo kot zadnje dejanje videli iztisnitev preostalih delničarjev. Po dokapitalizaciji bo imel Agrokor v lasti 88,1 odstotka Mercatorja. Ob hitrem preračunu ugotovimo, da bo s tem Agrokor potreboval približno 62 milijonov evrov manj denarja, kot bi ga v primeru, da bi presegel 90-odstotni prag, pri katerem bi lahko preostanek delničarjev zahteval iztisnitev.

Na Ljubljanski borzi zadnje dni spremljamo rahlo rast vrednosti delnic, kar je nekako v skladu tudi z odbojem tečajev na tujih borzah. Na trgu se čuti nemir in strah, ki je prisoten na mednarodnih trgih v luči slabih makroekonomskih podatkov, hkrati pa vstopamo v čas četrtletnih poročanj. Če je Ljubljanska borza v preteklosti večkrat uspešno ignorirala manjše pretrese na svetovnem parketu, se sedaj giblje bolj usklajeno, kar bi lahko pripisali večjemu deležu tujih vlagateljev na naši borzi.

Po zaključenih prevzemih na Ljubljanski borzi ostaja vse manj delnic, ki bi odražale stanje v gospodarstvu. Zastopanost panog na borzi je pomanjkljiva. Celotna kapitalizacija vseh delnic na Ljubljanski borzi znaša borih 6,5 milijarde evrov. To je manj, kot recimo znaša tržna kapitalizacija naftnega trgovca OMV na dunajski borzi.