EPP – Evropska ljudska stranka

»Vsaka smrt na cestah je žalostna zgodba.«

»O tem bomo razpravljali in računam tudi na vašo podporo.«

S & D – Napredno zavezništvo socialistov in demokratov

»Socialne pravice so neverjetna prednost Evrope, ki ima veliko zakonodaje na tem področju, a ne vemo, kako se izvaja...«

»Letališča so zelo pomembna za razvoj lokalnih območij.«

ALDE – Zavezništvo liberalcev in demokratov

»Lokalna infrastruktura mora biti vzpostavljana tako, da bo prinašala ustrezen dobiček.«

»Tehnologija je naredila ogromen napredek.«

»Slišala sem, da je to zelo zanimiv izziv, a nisem imela dovolj časa, da bi si izoblikovala mnenje, zato ostajam nevtralna.«

GUE/NGL – Konfederalna skupina Evropske združene levice/Zelene nordijske levice

»Določene zakonodaje se ne izvaja dovolj dobro.«

»Ves čas si moramo prizadevati za dobro upravljanje prometa.«

»Na vseh področjih obstajajo različne težave.«

Zeleni/Evropska svobodna zveza

»Poglejmo, če lahko sodelujemo z naravo.«

»Omenili ste projekt, za katerega sem slišala, da je sporen.«

ECR – Skupina evropskih konservativcev in reformistov

»Moramo analizirati in videti, kateri inštrumenti so se v zadnjih letih najbolje obnesli, ter jih izboljšati.«

»Imamo ustrezne direktive, ampak mislim, da lahko storimo še več.«