»V Sloveniji je še vedno v ospredju ponudba s področja telesnih aktivnosti, lepotne in telesne nege, sproščanja, delno tudi zdravega prehranjevanja, manj pa je zastopana ponudba t. i. duševnega velnesa, ki vključuje storitve za osebnostno rast in razvoj, razvoj čustvene inteligence,« poudarja direktorica Go-spaSa, podjetja za izobraževanja in svetovanja v turizmu, avtorica številnih knjig in raziskav s področja velnesa, predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah, mentorica študentom pri diplomah in zagovorih in avtorica prve slovenske strokovne monografije Wellness.

Kateri so najnovejši velneški trendi?

Velnes kot ideja in filozofija zdravega življenjskega sloga po meri posameznika, v katerem išče ravnotežje in dobro počutje telesa, duše in duha v sozvočju z ostalimi ljudmi in naravo, se kot dejavnost usmerja predvsem v preventivno skrb za zdravje. Kot trend se še vedno izpostavlja selfnes (selfness), ki predstavlja kulturo samospreminjanja in sloni na pozitivnem mišljenju, samoiskanju, samoosveščanju, samomotiviranju. Selfnes pomeni, da človek sprejema pravico in tudi odgovornost, da sam odloča o svojem zdravju in dobrem počutju, pomeni, da se odloča za individualno in aktivno naravnano pot k spreminjanju svojih življenjskih navad, ki ohranjajo in krepijo njegovo telesno, duševno, duhovno zdravje in dobro počutje. Majdnes (mindness) je naslednji trend in predstavlja t. i. duševni velnes, ko si človek zavestno prizadeva sprejemati nove informacije in znanja z različnih področij. Majdnes pomeni samouresničevanje, samoudejanjanje človeka, ki ni (ne bo več) usmerjeno samo v služenje denarja in hlastanje po materialnih dobrinah, temveč vedno bolj v nematerialne dobrine, iskanje drugačnih vrednot. Naslednji zelo pomemben trend, ki iz preventivne dejavnosti mestoma prehaja tudi na kurativno področje, je medicinska velneška dejavnost (medical wellness), ki se vedno bolj uveljavlja ne samo v Evropi, temveč tudi pri nas v slovenskih naravnih zdraviliščih. Gre za samoplačniško oblikovane programe, ki jih vselej vodi zdravnik ustrezne specialnosti s skupino strokovnjakov, ki glede na problem in trenutno bolezensko sliko priporoči pacientu določene terapije in medicinske ter ostale postopke. Pomemben je končni pregled pri zdravniku in mnenje z nasveti za izboljšanje življenjskega sloga.

Se slovenske velneške ponudbe lahko primerjajo z velneškimi ponudbami v tujini?

Seveda se lahko slovenska velneška ponudba, še posebej tista v slovenskih naravnih zdraviliščih, primerja s konkurenčno v Evropi, vendar je v Sloveniji manj izrazita specializacija velneških ponudnikov, pa tudi širina in nabor velneških storitev v ponudbi. Vsekakor je še veliko možnosti za rast velneške ponudbe, tako za domicilno prebivalstvo, kot za rast velneškega turizma, kar so že pred leti ugotovili švicarski strokovnjaki na enem izmed velneških kongresov.

V katerih državah je velneška ponudba najnaprednejša, najobsežnejša...?

Velnes je v svoji domovini ZDA še vedno individualno naravnan življenjski slog po meri posameznika. Velneška ponudba se intenzivno oblikuje v srednjeevropskih državah kot velneški turizem (najbolj je razvita v sosednji Avstriji, sledijo v Nemčiji, Švici, severni Italiji, Češki…), medtem ko je povsod drugod v svetovnem turizmu dodatna ponudba v hotelu, naselju ali dnevnem centru, ki je povezana z vodo in obogatena z ostalimi storitvami za dobro počutje telesa, duše in duha, poimenovana kot spajevska ponudba.

Se strinjate, da je velneška dejavnost danes ena najhitreje rastočih panog?

Da, velneška dejavnost in dejavnosti, ki so povezane s preventivno skrbjo za ohranjanje in krepitev zdravja in skrbjo za okolje, so in bodo še naslednja desetletja ene najhitreje rastočih panog.

So poklici v povezavi z velnesom in velneško dejavnostjo res poklici prihodnosti?

Seveda, tudi poklici s področja ohranjanja in skrbi za zdravje in dobro počutje posameznikov, skrbjo za okolje in skrbjo za starejšo populacijo, ki zajema vedno večji delež v strukturi prebivalstva, so poklici prihodnosti.

Je na slovenskem trgu dovolj strokovnjakov s področja velneške dejavnosti?

Letos se vpisuje že tretja generacija študentov višješolskega strokovnega programa Velnes, ki dobiva najširša znanja in kompetence s področja velnesa in velneške dejavnosti in ki se lahko primerja z najsodobnejšimi programi s tega področja v Evropi in drugod ter po zaključenem študiju pridobi naziv organizatorja poslovanja v velneški dejavnosti. Na obeh šolah, ki vpisujeta redne študente VSGT Maribor in VSŠGT Bled, je diplomiralo že nekaj študentov prve generacije in je že uspešno zaposlenih.

Mreža oziroma število šol s tem študijskim programom se povečuje iz leta v leto, kar je problem tudi pri večini drugih študijskih programov v slovenskih višjih in visokih strokovnih šolah. Kaj menite o visokošolskem študiju velnesa?

Glede na interdisciplinarnost velneške dejavnosti, ki vključuje zelo različna področja, od zdravega prehranjevanja, telesnega gibanja, sproščanja, duševnih aktivnosti, lepotne in telesne nege in zdravstvenih storitev, bi bil visokošolski študijski program potreben in zaželen, vendar v omejenem številu študijskih mest. Za zdaj obstaja samo modul Velnes z dvema predmetoma v 3. letniku na študijskem programu Turizem na Fakulteti za poslovne in komercialne vede v Celju in nekaj osnovnih informacij o velnesu na Turistični fakulteti v Brežicah.

Za vas je velnes način življenja, ki ga uresničujete v vsakem trenutku svojega življenja, ko poskušate polno in zavestno živeti prav zdajšnji trenutek in se ne obremenjevati z minulim, na katerega nimate več vpliva. Kaj vam še pomeni velnes?

Pomeni, da uživam v drobnih radostih vsakdana in optimalno izkoriščam svoje potenciale ter se veselim sobivanja z ljudmi, s katerimi dnevno prihajam v stik – s svojo družino, prijatelji, študenti, poslovnimi partnerji, znanci… Zavedam se, da je največ, kar lahko naklonimo drug drugemu, čas… Želim se dobro počutiti v svoji koži in na ta način širiti pozitivno energijo tudi v svoje okolje.

Kako sama najraje poskrbite za zdrav duh v zdravem telesu?

Velnes priporoča usklajenost na vseh področjih človekovega življenja in ustvarjanja in tudi sama poskušam kar najbolj optimalno povezati počitek z delom in ustvarjanjem, hobiji in druženja z najdražjimi. To je v današnjem svetu informacijske poplave prav težko, saj je potrebno postavljati prioritete in se pravilno odločati. Sem skoraj vsak dan fizično aktivna, skrbim za zdravo prehranjevanje po principu lokalno in sezonsko, se sproščam z branjem, meditiranjem, obiskujem kulturne prireditve, še vedno študiram in se veselim dela s študenti, pa najbolj uživam v družbi svojih treh vnukov Neže, Jakoba in Gaje.