»Očitno nekateri ne razumejo, da stečaj pomeni prenehanje dejavnosti, prodajo premoženja in poplačilo upnikov. Stečaj ni sanacija podjetja, za katero so imeli lastniki časa več kot leto dni,« je kritičen Dubrovski.

Določila zakona, ki predpisuje potek stečajnega postopka, so do nadaljnjega ustavila pohorsko vzpenjačo. Kdor hoče priti iz Radvanja do Bellevueja, mora pešačiti ali se popeljati z avtom. Med stečajnim postopkom namreč ni mogoče zagotoviti delovanja žičniških naprav. Zaposlenim, ki skrbijo za delovanje žičniških naprav, bo Dubrovski v četrtek pričel vročati odpovedi delovnega razmerja.

V to, da bi mu uspelo tako kmalu najti najemnika, da bi bile žičnice nared že ob pričetku zimske sezone, ne verjame. Med možnimi najemniki žičniških naprav se sicer omenja občinsko prevozniško podjetje Marprom, ki je tudi registrirano za žičniško dejavnost. Dubrovski pričakuje, da bo konec tedna imel več konkretnejših informacij.

Veliko počeli, nič naredili

»Lastniki so v preteklosti marsikaj počeli, a nič naredili. Pred stečajem je takšne zadeve možno bistveno lažje urejati, roki so fleksibilnejši. Stečaj pa je likvidacija družbe, za vsako malenkost mora dati soglasje sodišče, poleg tega so tukaj še proceduralni zakonski roki. Vse je bistveno težje,« je poudaril.

Pričakovanja nekaterih, da bi lahko upravljanje žičnic dal v najem za minimalno najemnino, so po njegovih besedah nerealna. Najemnina mora pokriti vsaj strošek amortizacije. Strinja se z oceno, da ima delovanje žičnic zelo močne zunanje učinke na tukajšnje gospodarsko okolje, zato je njihovo delovanje ključno za preživetje turizma in obstoja približno 500 delovnih mest. »Vendar bi morali vsi ključni deležniki o tem razmišljati pred stečajem,« je kritičen Dubrovski. »Sodišče daje soglasje k sklenitvi najemne pogodbe samo pod pogojem, če je posel z vidika stečajnega dolžnika ekonomsko utemeljen.«

Zamegljena je tudi prihodnost delovanja turističnih zmogljivosti Športnega centra Pohorje. Edini še delujoči hotel pod upravljanjem Športnega centra Pohorje je Arena. Apartmajsko naselje Bolfenk je zaprto, apartmajsko naselje Martin pa ima v najemu Nova KBM.

Poročali smo, da je družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) tik pred stečajem odsvojila te nepremičnine in jih prenesla v svojo last. Zaposlene pa je pustila v Športnem centru Pohorje. »V nepremičninah, ki niso naše, ne moremo opravljati dejavnosti, lahko pa to počne kdo drug,« poudarja Dubrovski, ki bo še preučil možnost, da bi izpodbijal omenjeni prenos lastništva. Če DUTB do pričetka prihodnjega tedna ne bo našla najemnika (omenjajo se Terme Maribor), ki bo prevzel zaposlene, bodo tudi ti dobili odpoved.

Višina poroštev ostaja neznanka

Mestna občina Maribor se je v preteklih mesecih najbolj zoperstavljala stečaju predvsem zaradi poroštev, ki jih je dala Športnemu centru Pohorje za najem bančnih posojil. Dodatni zaplet povzroča koncesijska pogodba za delovanje pohorske vzpenjače, ki določa, da bi morala občina v primeru zamenjave koncesionarja vrniti prejeta evropska sredstva. Zadeva je toliko bolj tragična tudi zato, ker se petletni rok, v katerem velja ta prepoved, izteče prihodnji mesec.

O tem, kolikšno breme utegne pasti na pleča občine, si Dubrovski še ni ustvaril slike. »Te zadeve niso najbolj transparentne, nekatere terjatve so že bile poplačane, nekatere ne. Počakati bo treba na prijavo terjatev upnikov, šele tedaj bomo ugotavljali višino teh obremenitev.«