Projekt direktno nagovarja udeležence ljubljanskega maratona, naj izberejo »pravo pot«, torej naj se na maraton pripravljajo in na njem tekmujejo brez uporabe prepovedanih snovi ali postopkov. Ob tem je projekt s svojo kampanjo namenjen splošni javnosti, da opozori na nevarnosti dopinga ter posledice uporabe prepovedanih snovi in postopkov ter ljudi opomni, da goljufanje in iskanje bližnjic ni prava izbira v športu in življenju nasploh.

DOPING IN REKREATIVNI ŠPORT

Doping največkrat povezujemo z vrhunskim, profesionalnim športom. Na žalost pa dopinga ne uporabljajo le športniki, ki se borijo za medalje na najvišjem nivoju, temveč tudi rekreativni športniki. Boj proti dopingu je bil do sedaj v Sloveniji namenjen zgolj ozkemu krogu ljudi, mladim perspektivnim športnikom in vrhunskim športnikom, rekreativni športniki pa so bili zaradi omejenih sredstev SLOADO zapostavljeni, saj se ni izvajalo programov ozaveščanj, ki bi bili direktno namenjeni njim oziroma bi se izvajali na rekreativnih prireditvah.

Kljub temu, da raziskav s področja dopinga v rekreativnem športu ni prav veliko, obstoječe raziskave pričajo o zlorabah prepovedanih snovi tudi na rekreativnem nivoju. V zadnjih dvajsetih letih naj bi se zloraba prepovedanih snovi med rekreativnimi športniki s 5 odstotkov povečala na 20 odstotkov. Razlogi za uporabo dopinga med rekreativci temeljijo predvsem na osebnostnih karakteristikah posameznika ter dostopnosti do prepovedanih snovi, ki pa so preko spleta dostopne praktično vsakomur.

NEVARNOSTI DOPINGA

In katere nevarnosti doping pravzaprav prinaša za rekreativne športnike? Če vrhunske športnike bolj kot zdravstvene posledice skrbi izločitev iz športa, to za rekreativne športnike ne velja, saj posledice pozitivnega dopinškega testa za rekreativne športnike niso jasno definirane. Zato so zdravstvene posledice tiste, ki bi morale rekreativcem povzročati največ skrbi, vendar pa je njihovo poznavanje tega področja zelo slabo, saj se večina osredotoča le na »dobre« strani dopinga, torej izboljšanje lastnih sposobnosti, rezultatov, telesnega izgleda...

Namen protidopinškega ozaveščanja med rekreativnimi športniki je zato, poleg zagotavljanja zdravega športnega okolja in integritete rekreativnega športa, opozoriti na vse nevarnosti, ki jih uporaba prepovedanih snovi ali postopkov predstavlja za zdravje posameznikov. V SLOADO so zato pripravili novo spletno stran o nevarnostih dopinga www.sloado.si na kateri si lahko preberete vse o stranskih učinkih jemanja prepovedanih snovi.

SLOADO NA SEJMU »TEČEM«

V sklopu sejma »Tečem« se bo SLOADO predstavila z lastno stojnico, kjer bodo udeležencem na voljo informativna gradiva, protidopinški kviz, mladi protidopinški ambasadorji pa bodo odgovarjali na njihova vprašanja s področja boja proti dopingu. Med tekače bodo razdelili 1.000 tekaških majic s sloganom projekta z namenom, da jih prejemniki nosijo na maratonu ter tako pokažejo svojo podporo čistemu športu.

Uporaba dopinga pri rekreativnih športnikih ne pomeni goljufanje v smislu kršenja pravil, temveč goljufanje samega sebe, ko z uporabo prepovedanih snovi nekdo na nepošten način doseže boljše rezultate kot bi jih sicer. Bistvo rekreativnega športa ni zmaga za vsako ceno, temveč zdrav način življenja, zato naj udeleženci izberejo pravo pot na maraton in ne iščejo bližnjic do uspeha!

Projekt bo izveden v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja, Mestno občino Ljubljana in Timing-om Ljubljana ter sofinanciran s strani UNESCO Sklada za preprečevanje dopinga v športu.