Slovenski filmski center (SFC) bo vendarle moral ugotavljati dejansko povezanost med zavodoma Emotionfilm in Vertigo, ki bi za slednjega pomenila neupravičenost do kandidiranja na javnih razpisih SFC, dokler Emotionfilm ne poravna dolga v višini 150.000 evrov. Ministrstvo za kulturo se je namreč dokopalo do podobnih izsledkov kot Dnevnik: na podlagi pregleda obračunske dokumentacije javno financiranih projektov Vertiga je ugotovilo, da »obstajajo okoliščine, ki bi lahko kazale na to, da gre v primeru Zavoda za kulturne dejavnosti Vertigo in Zavoda za kulturne dejavnosti Emotionfilm za povezane osebe, kot jih opredeljuje osemnajsta alineja 4. člena zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS«.

Ministrstvo je z ugotovitvami pregleda že seznanilo direktorja Jožka Rutarja in svet SFC ter ju pozvalo, naj v zvezi z morebitnimi okoliščinami, ki bi lahko kazale na povezane osebe, v okviru svojih pristojnosti ugotovita dejansko stanje in ukrepata, če presodita, da je to potrebno, ter o tem obvestita ministrstvo. O povezavah, preprosto razvidnih iz javnih objav, smo v zadnjih mesecih že pisali, ministrstvo pa je bržkone odkrilo tudi druge obremenilne kazalnike povezanosti, razvidne iz obračunske dokumentacije, s katero na Dnevniku ne razpolagamo oziroma zanjo doslej nismo zaprosili.

Tesno prepleteni v Aipi

Poročali smo že, kako direktor SFC Jožko Rutar in svet te javne agencije doslej nista izkazala interesa za preverjanje dejanske povezave med zavodoma, s čimer ustvarjata vtis, da ima Vertigo v organih te institucije protekcijo oziroma je obravnavan pristransko. Vertigo je največji prejemnik sredstev te agencije, pri kateri je v zadnjem desetletju načrpal za sedem milijonov evrov sredstev.

Na tesno prepletenost organov SFC in producenta kažejo tudi druge okoliščine. Direktor SFC in direktor Vertiga Danijel Hočevar si delita članstvo v svetu zavoda Aipa, kolektivni organizaciji, ki pobira nadomestila iz kabelske retransmisije in razdeljuje denar avtorjem, izvajalcem in producentom avdiovizualnih del Slovenije. Danijel Hočevar je trenutni predsednik sveta zavoda, Rutar pa je skupaj z njim eden od dveh predstavnikov producentov v svetu zavoda. Ob tem je nenavadno, da Rutar kot direktor SFC v svetu zastopa interese producentov, na kar je že pred meseci v javnem pismu opozarjal filmski producent Matjaž Žbontar: »Nehigienično je, da je na taki poziciji direktor programa SFC, ki je po naravi v konfliktu interesov s producenti, saj v veliki meri odloča o programu.«

Škuc: Delujemo ločeno!

SFC pa je kandidiranje za javna sredstva onemogočil društvu Škuc, ki je v javnih evidencah še danes vpisano kot ustanovitelj »dolžniškega« Emotionfilma v letu 1994, s čimer naj bi bilo z njim povezana oseba. Vendar v Škucu izjavljajo, da do omenjenega zavoda nastopajo zgolj kot ustanovitelji, pri čemer za samo ustanovitev niso zagotovili nobenih sredstev, kot jih niso zagotavljali niti kasneje za delovanje Emotionfilma. Za njegove obveznosti ne odgovarjajo niti na podlagi akta o ustanovitvi oziroma statuta.

Predsednik društva Škuc Miran Šolinc pravi: »Od ustanovitve dalje z Emotionfilmom ne delujemo usklajeno, ne z namenom doseganja skupnih ciljev, niti s kakšnim drugim namenom. Prav tako skupaj ne oblikujemo poslovne politike ter delujemo povsem ločeno in samostojno. Na poslovne odločitve zavoda nimamo nikakršnega vpliva, kar izhaja tudi iz zakona o zavodih.« Škuc se je v zvezi s sklepom SFC pritožil in čaka na odgovor ministrstva za kulturo.