Sodobni slovar knjižnega jezika tako na slovenske knjižne police prihaja 44 let po izidu prvega in 23 let po izidu zadnjega zvezka SSKJ. Na voljo je tako v knjižni kot elektronski različici. Za oba načina izdaje so se po besedah direktorja Cankarjeve založbe Mihe Kovača odločili iz več razlogov, med drugim tudi zato, ker si večina Slovencev še vedno želi imeti doma slovar v knjižni obliki, kar potrjuje več kot 3500 izvodov v predprodaji, obenem pa je s tem knjiga "zamrznjena" in tako nespremenjeno dostopna za daljši čas oziroma vsaj do leta 2017.

Pri projektu je sodelovalo med sedem in 12 jezikoslovcev iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, pri čemer je predstojnik inštituta Marko Snoj poudaril, da je bila ekipa mlada, saj je bila povprečna starost jezikoslovcev 36 let.

Po besedah sodelavca pri nastajanju pričujočega slovarja Andreja Perdiha SSKJ velja za najbolj uporabljan slovenski slovar, na spletnem beležijo okoli 6000 obiskov na dan. Nova različica prinaša novosti, ki so jim botrovale bodisi družbene in gospodarske spremembe, tako je v njej mogoče najti besedo evro, tajkun in evroskeptik, novosti s področja pop kulture (heavy metal), izraze za nove bolezni, kot sta ptičja gripa in bolezen norih krav, posodobljene pa so tudi pomenske razlage pojmov in zgledi rabe, ki so preživeli duh časa. Na novo so opredeljeni pojmi, kot so družina, ciganček, perveznež, transvestit.

Tako so med 4521 novimi slovarskimi sestavki - slovar sicer obsega 97.669 slovarskih sestavkov - besede in besedne zveze, ki so se v slovenskem knjižnem jeziku uveljavile v obdobju po osamosvojitvi Slovenije, denimo porjavitev, pajkice, všečkati, tris. Po novem imajo samostalniki, ki označujejo ženske osebe polnopomenske razlage - igralka, lastnica, posodobljene pa so tudi nekatere naglasne značilnosti besed, denimo pri besedi iglu.

Na današnji novinarski konferenci so predstavili tudi nov spletni slovarski portal Inštituta za slovenski jezik, imenovan po jezikoslovcu Franu Ramovšu - Fran. Po besedah urednika spletišča Kozme Ahačiča portal obsega 20 slovarjev z več kot pol milijona slovarskih opisov in je narejen "z mislijo na uporabnika". Portal, ki je po Ahačičevih besedah "Google slovenskih slovarjev", lahko v eni sekundi ponudi odgovor, "ki ga uporabnik rabi in ničesar, česar ne rabi".

Portal razpolaga s šestimi splošnimi slovarji, petimi zgodovinskimi, devetimi terminološkimi in enim narečnim, na voljo pa sta tudi dve svetovalnici. Brskalnik išče po vseh slovarjih, s čimer je, kot meni Ahačič, še olajšano iskanje.

Na portalu si je mogoče ogledati tudi pravopisne posebnosti iskane besede, na voljo pa je tudi t.i. rastoč slovar oziroma sprotni slovar slovenskega jezika (SSJ). V tem so zbrane besede, ki še niso registrirane v uveljavljenih slovarjih. Ta slovar lahko sooblikujejo tudi obiskovalci, med drugim tudi prek Twitterja, kmalu pa bodo lahko tudi prek Facebooka, je še povedal Ahačič.