Stalni viri pitne vode so ena od osnov za trajno naselitev in razvoj življenja v naseljih. Pred iznajdbo vodovoda so imeli prostori, kjer so ljudje prihajali v stik s pitno vodo, posebno vlogo. Tam se niso odvijale le dnevne rutine, bili so tudi prostori druženja, izmenjave informacij, igre in drugih oblik družabnega življenja.

Umetelno oblikovanje in odraz blaginje

Vodni viri na pomembnejših lokacijah so bili skozi čas vedno bolj umetelno oblikovani. Njihova podoba je odražala aspiracije in stopnjo blaginje, ki jo je skupnost dosegala, po zasnovi in obliki pa so se spreminjali skladno z novimi potrebami urbanega življenja in možnostmi, ki jih je prinašal tehnični napredek. Poleg klasičnih vodnjakov so se pojavili vodometi, pitniki, čofotalniki, vodna zrcala, vodne zavese.

Z napeljavo pitne vode v domove so vodnjaki izgubili mnoge od svojih prvotnih funkcij. Nekateri so bili opuščeni in začeli propadati, drugi pa so (p)ostali okras mestu oziroma del ulične opreme, ki omogoča boljšo rabo mestnih javnih prostorov. V tej funkciji so nastajali in še nastajajo tudi novi oblikovani vodni viri.

Kako sooblikujejo odprti javni prostor

Na sprehodu bo pozornost usmerjena k temu, kako vodni viri sooblikujejo odprti javni prostor in kako prispevajo k njegovi vidni in zvočni podobi. Sprehodili se boste z Gornjega na Mestni trg, se po Ključavničarski ulici spustili do Ribjega trga in od tam do Parka Zvezda in NUK-a. Žuboreči in tihi, intimni in bahavi, stari in novi bodo oblikovani vodni viri odstirali svoje zgodbe, ki so jih pisali in jih še pišejo v vsakdan prestolnice.

Dr. Matej Nikšič je arhitekt in urbanist. Zaposlen je na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, kjer se ukvarja z vprašanji celovitega urejanja mest in vloge detajlnega urbanističnega načrtovanja pri tem. Sodeluje v projektih s področij urejanja javnih prostorov mesta, mestne prenove, pešcem in kolesarjem prijaznega mesta ter v raziskavah, ki interdisciplinarno obravnavajo vzvode za dvig kvalitete življenja v mestih. Raziskovalno delo usmerja tudi v vprašanja prostorske percepcije in podobe prostora.

Prijave zbirajo na e-naslovu izobrazevanje@mao.si. Ogled je omejen na 30 oseb v skupini. Zbirno mesto bo znano po prijavi.