»Mnogih napak se zavemo šele takrat, ko občutimo posledice na svoji koži. Mnogi lastniki in poslovodje se zavedo prevelike navezanosti na svoje podjetje šele, ko jim to propada ali pa jim zaradi prevelike obremenjenosti s poslom iz rok polzi navzven srečno in uspešno zasebno življenje. Tako se tudi pomena dobrih sodelavcev zavemo šele takrat, ko nas ti zapustijo, prevarajo ali pa postanejo naša konkurenca. Vsaka resna težava, ki jo lastniku oziroma poslovodji povzročijo zaposleni, je priložnost za resen razmislek o tem, ali imajo pravi odnos s sodelavci, ali se na ustrezen način in dovolj posvečajo odnosom med zaposlenimi.«

Tako v uvodu v brošuro Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju, v kateri je zbrala priporočila delodajalcem, vodjem in zaposlenim, začenja avtorica Anka Zajc.

Da bi poskrbeli za dobre odnose med zaposlenimi, ohranjali komunikacijo in hkrati poskrbeli za reševanje nastalih težav, morajo v podjetju med drugim poskrbeti za dobro delovno vzdušje, učinkovit prenos informacij v vseh smereh, jasno izražanje pričakovanj in zahtev vodstva, sproščen sistem podajanja povratnih informacij od zgoraj navzdol, učinkovito podajanje graje in pohvale, pa tudi za ustrezen odziv na kritiko in pohvalo, za spodbujanje razvoja znanja in veščin vseh zaposlenih o upravljanju in reševanju konfliktov, spodbujanje pozitivnega pristopa k reševanju težavnih situacij in navsezadnje za stimulativen pristop k uvajanju sprememb, poudarja Anka Zajc.

Izid brošure s priporočili dopolnjuje projekt ProZDRAV, ki se je začel septembra lani ob sodelovanju Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter Sindikata obrti in podjetništva Slovenije, projekt pa je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Projekt se končuje v ponedeljek, 13. oktobra, z dvodnevno mednarodno konferenco, na kateri bodo osvetlili aktualne izzive na področju varnosti in zdravja pri delu ter poiskali odgovore in usmeritve. Gosti konference bodo tudi Lorenzo Munar, predstavnik Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), ki bo predstavil orodje OiRA, ter strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu iz Nizozemske, Nemčije, Cipra in Luksemburga.

OiRa (Online Interaktive Ris Assesment) je namreč spletno interaktivno orodje, ki ga je v splošni obliki razvila Evropska agencije za varnost in zdravje pri delu, del posebej prilagojenih orodij Oira pa je v sklopu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že pripravljen.

Na konferenci bodo udeleženci govorili prav o vlogi sektorja za varnost in zdravje pri delu na MDDSZ in implementaciji OiRa v Sloveniji. O tem, kako uvajajo OiRA med slovenske frizerje, mizarje in avtoprevoznike, pa bo spregovorila Nataša Kramar iz zavoda Varen sem.

Svoj pogled na problematiko bo z vidika inšpektorata osvetlil tudi Slavko Krištofelc z Inšpektorata RS za delo, medtem ko bo Anka Zajc podala nekaj predlogov, kako soustvarjati zdrave odnose v delovnem okolju. Konferenco bodo zaokrožili s predstavitvijo likovnih izdelkov in nagrajenih diplomskih nalog, podelili pa bodo tudi nagrade projekta ProZDRAV. jpš