Organizatorji želijo s prireditvijo prikazati dobro sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu naravnih vrednost in ohranjanju kozjanske kmetijske kulturne krajine, katere razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.

Prireditve praznika kozjanskega jabolka so se začele že minulo nedeljo s pohodom po kozjanskih sadovnjakih. Danes bo od 8. ure naprej potekala arhitekturna delavnica za otroke: »Z igro do dediščine« – Hiša v parku, jutri ob 19. uri pa boste lahko v okviru 2. Aškerčevega večera, ki bo posvečen Karlu Destovniku Kajuhu, prisluhnili recitacijam in pevskim izvedbam Kajuhovih pesmi in o njem tudi pokramljali. Dan kasneje, v petek, se ob 16.30 obeta predavanje vrhunskega evropskega mikrologa iz Češke dr. Vladimirja Antonina, ob 18. pa ste vabljeni na odprtje dveh razstav: Stare sorte jabolk, predstavljene v posodah Cvetlična pravljica iz opalnega stekla steklarne Hrastnik, in Zgodovina sadjarstva na Kozjanskem. Ves čas prireditve bo potekal tudi fotografski ex-tempore – kozjansko jabolko.

V soboto in nedeljo bomo priča sejmu regionalnih produktov ali »sejmu z dušo«, kakor mu tudi pravijo, v okviru katerega bodo okoljsko usmerjene – ekološke kmetije ponujale jabolka starih sort, zdrave kmetijske pridelke, pridelane na sonaravni način, in izvirno domiselno pridelano sadje v ozimnico, medtem ko bodo obrtniške delavnice ponujale vrhunske izdelke tradicionalne ljudske obrti. Ob ponudnikih se bodo na sejmu predstavili tudi društva, šole in različne strokovne službe, ki delujejo v kozjanskem prostoru ali z njim upravljajo, ter množica glasbenih skupin, ki s kulturnim programom prispevajo k prijetnemu vzdušju na prireditvi. ir