23-letni Leon Mahnič, samostojni podjetnik iz Vogelj na Krasu, je po 18–urnem preizkusu povedal: »Za mano je zanimiva izkušnja. Če bi tekmoval še enkrat, bi poskrbel za pravo opremo. Kamen, ki so nam ga pripravili za tekmovanje, je namreč precej mehkejši od tistega, ki ga uporabljam doma.«

Medaljo za odličnost, kar pomeni več kot 500 zbranih točk, so prejeli Timotej Gruden, Aljaž Jelen in Alexei Drake v kategoriji informatika. Ekipa, ki se je pripravljala na Vegovi šoli v Ljubljani pod vodstvom mentorice Andreje Vehovec, je zaradi spornih odločitev nekaterih sodnikov, kot pravijo, izgubila odločilni dve točki in s tem zasedla nehvaležno četrto mesto. Bronasto medaljo pa sta zgolj za eno točko v kategoriji aranžerstvo zgrešili tudi Samanta Čoh in Lavra Maze, ki sta se pripravljali pod mentorstvom Petre Pižmoht v Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja.

Največ točk od slovenskih tekmovalcev na EuroSkills 2014 je prejela Simona Maček z Višje strokovne šola za gostinstvo in turizem Bled. Nosilka medalje za odličnost in prestižnega naslova »Best of nation« se je pripravljala pod mentorstvom Jožeta Zalarja. Izvrstno pa se je odrezal tudi Jurij Črnčec, ki je v kategoriji strežba pod mentorstvom Lidije Šijanec z Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, prav tako osvojil medaljo za odličnost.

Slovenski tekmovalci so izboljšali rezultate z zadnjega EuroSkillsa, ko so osvojili eno srebrno medaljo v lesarstvu in eno medaljo za odličnost v kuharstvu. Kot poudarja Miha Lovšin s Centra za poklicno izobraževanje, je bilo letošnje evropsko tekmovanje popolnoma primerljivo s tistim v svetovni konkurenci, boljši uspeh naših pa kaže na pravilno strategijo pri pripravi tekmovalcev. »Rezultati v panogah kamnoseštvo in informatika, kjer je medalja za odličnost vredna brona, govorijo sami zase, saj odslikavajo eno od temeljnih idej tekmovanj EuroSkills, to je tesno sodelovanje izobraževalcev in zaposlovalcev pri pripravi najodličnejših talentiranih mladih strokovnjakov. V primerjavi z letom 2012 se je izreden napredek pokazal tudi v panogi aranžerstvo, kjer se obrestuje zlasti poklicna izkušenost tekmovalk in del treninga, ki je potekal v tujini. Iz enakih razlogov pa beležimo opazen napredek tudi v panogi cvetličarstvo. Že ustaljeno povezovanje izobraževalcev in zaposlovalcev pa kot vidimo, zagotavlja kontinuirano doseganje visokih mest v panogah kuharstvo in strežba. Rezultate ostalih panogah bomo analizirali in naslednjič uspeh zagotovo izboljšali,« je povedal Lovšin.