SZS, ki se sooča z velikimi finančnimi težavami, je zaprosila za odlog plačila kazni in odlog zasutja bazena. Kot je še poročalo Delo, mora gradbeni inšpektor poleg tega odločiti še o predlogu zveze za obnovo postopka, predlog SZS za odpravo inšpekcijskih odločb po nadzorstveni pravici pa bo kot drugostopenjski organ obravnavalo ministrstvo za okolje in prostor.

Agencija Republike Slovenije za okolje Arso je konec septembra zavrnila izdajo naravovarstvenega soglasja za povečani akumulacijski bazen, ki odstopa od gradbenega dovoljenja. Izvršbe oziroma zasutja bazena inšpektorji za zdaj ne bodo zahtevali, ker je vodni zbiralnik v varovanem območju in se pri gradbenih delih lahko grobo poseže v naravni prostor Triglavskega narodnega parka.

Na SZS so od upravne enote Radovljica že prejeli dovoljenje za zasipavanje akumulacijskega bazena pod določenimi pogoji. Za zasipanje morajo uporabiti le material s Pokljuke, vzpostaviti morajo režim ravnanja z dvoživkami, del pa ne smejo izvajati od 1. oktobra do 10. julija 2015. Predstavnik SZS za odnose z javnostmi Tomi Trbovc je za Delo povedal, da je inšpekcijska odločba v praksi neizvršljiva.

Za nameček pa SZS grozi vračilo 6,5 milijona evrov evropskega denarja za deset milijonov evrov vreden projekt biatlonskega centra, ker med pripravo projekta na SZS niso izvedli obvezne presoje vplivov na okolje. Na SZS se sicer lahko odvzemu denarja izognejo z izdelavo presoje vplivov na okolje, ki jo na ministrstvu za okolje in prostor še pripravljajo, ukrepe pa bodo predstavili sredi novembra.