Glavobol zaposlenih in najvidnejših volonterjev Smučarske zveze Slovenije je bil na seji izvršilnega odbora viden od blizu. Glavni akterji se zavedajo resnosti položaja, v katerem so se znašli po letih prekomernega trošenja. Predsednik SZS Enzo Smrekar in direktor Jurij Žurej sta dala izkušenim lisjakom izvršilnega odbora jasno vedeti, da nista pripravljena kriti odgovornosti za njihovo prekomerno zapravljanje. S trdim delom v obliki 270 strani dolgega predloga sanacije akumulirane izgube in reprograma dolgov, ki ga je pripravil Žurej (pri pripravi mu je bil v veliko pomoč dokument z dne 9. decembra 2012, ki so ga pripravili Barbara Kürner Čad, Andraž Kopač in Katja Gril), in odločnimi Smrekarjevimi govori sta si pridobila zaupanje skoraj vseh predsednikov zborov in odborov posameznih športnih panog. Edini, ki se ni jasno opredelil do predstavljenega sanacijskega programa, je bil Ljubo Jasnič. Dolgoletni predsednik odbora za skoke in nordijsko kombinacijo je neomajen, ne prestavijo ga niti evrski minusi, ki jih ustvarjajo športniki v »njegovih« športnih panogah.

Jasničeva avtoriteta v izvršilnem odboru je daleč največja med vsemi predsedniki odborov in zborov. Ko politični funkcionar odpre usta, se lahko nemudoma izbriše točka dnevnega reda, ki je bila na začetku sprejeta. Govor je o Državnem panožnem nordijskem centru (DPNC) Kranj, ki se utaplja v rdečih številkah in s katerim imajo skupne službe SZS ogromno dela. Smrekar in Žurej bosta morala na svojo stran pridobiti Jasniča, če bo želela SZS dejansko v predvidenih desetih letih splezati na zeleno vejo brez prodaje lastniškega premoženja. Nordijski del zveze je namreč najbogatejši po proračunu, če pa k njemu prištejemo še infrastrukturo v obliki Planice in Kranja, predstavlja več kot polovico vseh prejemkov SZS v obdobju med letoma 2007 in 2013.

V predlaganih ukrepih sanacije dobrih treh milijonov evrov dolgov, kolikor jih ima smučarska zveza v obliki dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti, se skriva marsikatera umazanija, ki se je v preteklosti dogajala v podutiški palači. Iz njih je razvidno, da so posamezniki plačevali pijačo na službene kartice in zasebne storitve prek monete, izstavljali račune za prevoz na delo s službenim avtomobilom... Takšne in podobne kršitve so izvajale panoge pod pretvezo prikritega nagrajevanja posameznikov.

V naslednjem koraku se bo Žurej usedel s predsedniki posameznih odborov in zborov ter jim dal jasna navodila. Pričakovati gre, da bodo ti prenesli ostre ukrepe posameznim vodjem disciplin, ki svojo funkcijo opravljajo profesionalno. Ti bodo nosili precej večjo odgovornost, kot so jo imeli doslej. Kako si vse skupaj predstavljata Smrekar in Žurej, bo pokazal čas, dejstvo pa je, da bo imel direktor precej več pristojnosti. Žurej zna biti včasih vzkipljiv, kar slišijo tudi zaposleni v Podutiku. Na izredni seji izvršilnega odbora SZS je svojo občasno značajsko lastnost upravičil s povečanim obsegom dela za pripravo sanacijskega načrta, ko večkrat ni imel časa niti za malico.

Vse kaže, da se premika tudi zadeva okoli sporne alpske smučarske tekme na Krvavcu, na kateri si je priborila olimpijsko normo violinistka Vanessa Mae. Izvršilni odbor je predvsem po zaslugi Srečka Medvena in njegovih številnih podpornikov dal panogi za alpsko smučanje jasno vedeti, da mora zadeva zaradi zunanje podobe SZS dobiti epilog. Vse kaže, da smučarska zveza čaka sklepe Mednarodne smučarske organizacije (FIS), ki je Vlada Makuca povabila na zaslišanje v Zürich. Tako gre namreč sklepati, ker nadzorni organi SZS še niso dali od sebe nobenih zaključkov, ki jih čaka četverica udeležencev. Makuc je na izredni seji izvršilnega odbora SZS dobil jasen signal, da ga Žurej čaka v nizkem startu z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi na položaju vodje panoge za alpsko smučanje, ki naj bi bila po besedah direktorja sporazumna in dostojanstvena. Na drugi strani je smučarska zveza iz ust predsednika zbora in odbora za alpsko smučanje Dušana Goriška slišala jasno namero, ker naj bi zaradi napak v postopku primer dobil epilog na sodišču.

Ker bodo po zagotovilih Enza Smrekarja seje izvršilnih odborov odslej redne mesečne, bomo lahko bržčas kmalu poročali o novih rezervacijah SZS za tožbe na sodiščih.