O spremembi trase, ki zahteva dobro poznavanje okolja, ob tem pa kar precej časa, zamišljanja in seveda usklajevanja, smo se pogovarjali s Tomom Šarfom, ki pri organizaciji Ljubljanskega maratona (LM) sodeluje že kar nekaj let; sprva se je ukvarjal z okrepčevalnicami, zadnja leta pa bdi nad traso. Slednjo vsako leto prilagajajo povečevanju števila nastopajočih in posegom cestnih delavcev.

»Pri določanju trase za tako velike prireditve je potrebno misliti na sto in eno malenkost. Skušaš narediti progo, ki bo čim hitrejša in čim bolj atraktivna, po drugi strani se skušaš izogniti pomembnim točkam, kot so železniška in avtobusna postaja ter klinični center z urgenco, pa nakupovalna središča itd. Izvedba tako velikih prireditev zaradi varnosti zahteva zapore določenih odsekov cest za določen čas, pri čemer skušaš doseči optimalen kompromis med varnostjo tekačev in nejevoljo okoliških stanovalcev,« svoje delo opiše sogovornik.

Poudaril je, da je potrebno progo po vsaki spremembi na novo premeriti, določiti kilometrske oznake in ne nazadnje poskrbeti, da se proga uradno premeri in dobi certifikat. Le tako lahko doseženi časi veljajo kot uradni 'maratonski' časi.

Ponos Ljubljani

»Sicer se dogaja, da posebno rekreativni tekači proglašajo določene proge cestnih tekov kot 'hitre', druge pa kot 'počasne' - v bistvu pa gre za nepravilno izmerjene, torej krajše ali daljše proge. Letos smo se na LM odločili za radikalno spremembo – nepriljubljenemu ponavljanju dveh krogov smo naredili konec. Nova proga vodi tekače v prvih 21 kilometrih v obratni smeri starega kroga iz Centra na področje Bežigrada, Šiške in Brda nazaj v Center, maratonci pa bodo v drugem delu obšli južni in vzhodni del Ljubljane. V zadnjem delu proga obišče staro Ljubljano, prečka Tromostovje… Gledano s športnega stališča omogoča proga zaradi majhnih višinskih razlik, gladke podlage in ne velikega števila ostrih zavojev dobre čase. S turističnega vidika pa menim, da je proga izredno slikovita in predstavi Ljubljano v najlepši luči ter je kot taka lahko v ponos Ljubljani,« meni Tomo Šarf.

Potem, ko je bila letos proga določena in uradno izmerjena sredi poletja, so tik pred zdajci dobili informacijo, da se bodo v času prireditve izvajala velika dela na komunalni infrastrukturi v centru mesta, kar bi pomenilo, da prvi in zadnji kilometer proge ne moreta potekati kot je bilo predvideno. Mrzlično so iskali alternativo, a se je kasneje izkazalo, da se bo pričetek del zavlekel…