Poravnava na današnji glavni obravnavi ni uspela, po izvedbi listinskih dokazov pa je sodnica Samanta Nusdorfer dokazni postopek tudi zaključila. Sodišče bo sodbo strankam sporočilo pisno.

Projekt igrišč za golf je zaradi sporov med pogodbeniki že nekaj let na mrtvi točki.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je že pred časom preverjal interes za najem omenjenih zemljišč, a je zaradi odziva nasprotnih strank bil prisiljen zadevo predati sodišču, da ugotovi, ali pogodba velja ali ne, je po koncu naroka pojasnila zagovornica sklada Jasna Zakonjšek.

Sklad je lani namreč objavil nezavezujočo ponudbo za zakup kmetijskih zemljišč v Sečoveljski dolini, Občina Piran in Golf Istra pa sta nato sklad pozvala, naj nemudoma prekliče javni poziv in preneha kršiti pogodbo o oddaji in prodaji zemljišč.

Kot je zdaj prepričana Zakonjškova, bo sodišče potrdilo ničnost pogodbe, nakar bo sklad lahko nadaljeval s svojimi načrti na teh zemljiščih.

Razlogov za ničnost pogodbe je po njenih besedah več, v prvi vrsti pa gre za dejstvo, da je prostorski načrt, na katerem je temeljil lokacijski načrt za izgradnjo igrišča, ki ga je ustavno sodišče kot protiustavnega razveljavilo že pred leti, tudi sam v nasprotju s predpisi.

Pogodbene stranke so se te možnosti v času podpisa pogodbe zavedale, saj so vanjo vključile tudi navedbo, da so seznanjene s postopkom presoje ustavnosti, je dodala.

Odvetnik Janez Starman, ki v postopku zastopa tako investitorja kot občino, pa pričakuje, da bo zahtevek zavrnjen in da bo država "končno povedala, kaj želi narediti na območju občine Piran z vidika razvoja turizma". Prav tako je poudaril, da je želja za realizacijo igrišča za golf še vedno prisotna.

Tožba je po njegovem popolnoma nepotrebna, zahtevek za ugotovitev ničnosti pa neutemeljen. Kot je spomnil Starman, sta država in sklad vselej ravnala v smeri realizacije pogodbe (sklad je med drugim tudi sam aktivno deloval v smeri iskanja nadomestnih zemljišč), v nekem trenutku pa je nato prišlo do vsebinske spremembe glede razvojnih načrtov.

Razveljavitev odloka s strani ustavnega sodišča po Starmanovem mnenju ne more biti argument, saj je do tega prišlo že pred leti in bi država oz. sklad na to odreagirala že tedaj.

Kot je še spomnil, je bilo v tem času veliko narejenega v smeri izgradnje igrišča. Praktično je manjkala le še pridobitev gradbenega dovoljenja, za kar pa se investitor ni odločil prav zaradi nerazčiščenih zadev z lokalno skupnostjo in državo.

Glede informacije, ki je prišla na dan na današnji obravnavi, da Golf Istra v začetku leta ni podaljšal bančne garancije, pa je Starman povedal, da s tem podatkom ni razpolagal, da pa si predstavlja, da je lahko tudi poslovna odločitev, da ob vloženi tožbi ni smotrno ohranjanje bančne garancije, ki stane nekaj deset tisoč evrov in ki predstavlja tudi finančno breme.