Največkrat so vzroki za prekinitev električne energije na severnem Primorskem orkanska burja, led in sneg, pa tudi nevihte s strelami niso redke. Ena takšnih je bila pred desetimi dnevi na območju Vipavske doline, Črnega Vrha in Cola, ko je zaradi udara strele ostalo brez elektrike skoraj 5000 odjemalcev.

Potem ko so delavci Elektra Primorske v nekaj urah okvaro popravili, pa bodo morali za dokončno sanacijo opraviti večja dela tudi na dvojnem 110-kilovoltnem daljnovodu Ajdovščina–Divača. Med nevihto je namreč zaradi udara strele prišlo tudi do pretrganja opleta strelovodne vrvi. Napako bodo poskušali odpraviti jutri zjutraj (med 6. in 9. uro), saj zaradi pojava morebitnih novih neviht lahko pride do popolnega izpada edinega daljnovoda za območje severne Primorske.

Nujna obnova skozi Renče

V Elesu ob tem dodajajo, da bi bilo stanje bistveno ugodnejše, če bi bila dokončana prenova daljnovoda skozi Renče in s tem tudi 110-kilovoltna povezava med Sežano in Vrtojbo. »V družbi že nekaj časa poudarjamo, da je v veliki meri onemogočena ne samo odprava napak na daljnovodu na tem območju, ampak tudi redno vzdrževanje elektroenergetskih prenosnih naprav na območju severne Primorske. Vse to dodatno povečuje tveganje izpada. Če bi bila dela skozi Renče dokončana, odjemalci električne energije na območju severne Primorske odpravljanja napake na daljnovodu Ajdovščina–Divača sploh ne bi zaznali,« meni Aleksander Mervar, direktor družbe Eles.

Člani civilne iniciative v Renčah, na katere neposredno letijo Elesove puščice, pa se ne čutijo krive. Irena Komar iz Renškega Podkraja pravi: »Eles je potreboval sedem let, da je spoznal, da brez državnega lokacijskega načrta ne bo mogel postavljati oziroma obnavljati daljnovoda skozi Renče. Mi vztrajamo na vkopu kablovoda skozi celo vas. Pri tem nas podpira občina, povezani pa smo tudi s podobnimi civilnimi iniciativami po Sloveniji.«

Elektrika začasno le iz Soških elektrarn

Zanimivo je, da bodo vsi odjemalci električne energije, ki so priklopljeni na razdelilne transformatorske postaje Gorica, Vrtojba, Ajdovščina, Idrija, Žiri, Cerkno, Tolmin in Plave, v času jutrišnjih del prejemali električno energijo izključno iz proizvodnje Soških elektrarn Nova Gorica. Severna Primorska bo v tako imenovanem otočnem obratovanju. Takšen način obratovanja se v današnjih razmerah vzpostavlja le izjemoma, dodajajo v Elesu, ker vnaša povečana tveganja za izpad napajanja odjema in nižjo raven kakovosti dobavljene električne energije.

Če bo jutri slabo vreme, potem bodo daljnovod popravljali čez teden dni.