Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO skupaj s Kariernim centrom Univerze v Mariboru in Zavodom RS za zaposlovanje ob podpori Mestne občine Maribor nadaljuje lani prvič izveden projekt usposabljanja mladih brezposelnih, starih od 24 do 30 let z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo Model M.

Letos so ga dodatno nadgradili, predvsem pa odprli možnost sodelovanja še več mladim, saj se bo lahko na delavnicah v sklopu projekta, ki so ga poimenovali Model M: Karierno usposabljanje in podjetništvo za mlade, »kalilo« do 60 mladih ljudi iz Podravja, ki nimajo službe in ki si želijo izboljšati svoje kompetence, znanje ter pridobiti praktične izkušnje s pomočjo uveljavljenih podjetnikov in strokovnjakov tako za izboljšanje svoje zaposljivosti na trgu ali ustanavljanje lastne profitne ali neprofitne organizacije.

Med praktiki

»Perspektivni mladi se bodo povezovali s pomočjo različnih druženj, poslovnih sodelovanj in dogodkov. Spoznavali bodo samega sebe, uspešne in neuspešne podjetniške in nevladniške prakse, dobre in slabe delodajalce ter dosedanje izkušnje prve generacije udeležencev projekta Model M 2013, s katerimi se bodo tudi aktivno srečevali v prihodnje,« je dejala Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO in vodja projekta Model M 2014, ki se bo končal 28. oktobra.

V sodelovanju z Območno službo Ptuj in Območno službo Maribor Zavoda RS za zaposlovanje so pred začetkom projekta izvedli obsežno obveščanje mladih brezposelnih, veliko interesa pa so mladi pokazali tudi na podlagi informacij lanskih udeležencev, »saj je bil v obeh lokalnih okoljih projekt prepoznan kot koristen in zanimiv. Ponovno se je izkazalo, da je med mladimi interes za pridobivanje dodatnih znanj in kompetenc ter odgovorno iskanje možnosti za rešitev njihove brezposelnosti. Organizirali smo dve srečanji, na katerih smo skupaj z izvajalcem vsem zainteresiranim predstavili projekt, njegov namen, vsebino in prednosti, ki jih bodo pridobili z vključitvijo. Pri motivaciji mladih za vključitev so zelo aktivno sodelovali svetovalci za mlade, zaposleni na zavodu v okviru Jamstva za mlade. Prav ti 'naši mladi svetovalci' so bili prepričljivi sogovorniki v dialogu mladi mladim,« pojasnjujejo na Zavodu RS za zaposlovanje.

Dve tretjini delovno aktivnih

Na območju OS Maribor je bilo konec avgusta v evidenci brezposelnih prijavljenih 2888, starih do 30 let (lani konec avgusta pa 2947), od tega jih ima 795 visokošolsko izobrazbo. Na območju OS Ptuj je bilo konec avgusta brezposelnih 796 mlajših do 30 let, od tega 280 visoko izobraženih. Od vseh 25 udeležencev pilotnega projekta Model M 2013 je zaposlenih pet udeležencev, eden bo dobil zaposlitev v teh dneh, 10 jih dela v okviru javnih del.

Dva udeleženca sta se po programu zaposlila, a se nato vnovič znašla med brezposelnimi, sedem pa jih je v evidenco brezposelnih vpisanih ves čas. A na zavodu zatrjujejo, da so aktivni. »Ne mirujejo, so zelo aktivni in iščejo priložnosti na trgu dela. V okviru projekta so vsi vključeni dejansko razdelali svoj ožji nabor poklicnih interesov ter ugotovili svoj primanjkljaj nekaterih kompetenc in konkretnih funkcionalnih znanj.«

Na zavodu so pregledali tudi, kaj so ključne ovire, da bi si mladi bodisi sami ustvarili podjetje bodisi se zaposlili. »Pri tistih, ki so v okviru Modela M razvili podjetniško idejo, je ovira pomanjkanje začetnega kapitala ali konkretnih delovnih izkušenj iz dejavnosti, v okviru katere so razvili poslovno idejo. Po zaključku projekta smo se soočili tudi s situacijo, ko mladi ne uspejo pridobiti strokovne izobrazbe, saj je ta pogojena z opravljanjem strokovnega izpita. V primeru ene udeleženke ugotavljamo, da je še vedno prijavljena v evidenci brezposelnih, ker opravlja volontersko pripravništvo, kjer žal ne gre za redno delovno razmerje. Tako bi želeli opozoriti tudi na problematiko velikega števila mladih, ki se odločajo za volontersko obliko pripravništva zgolj zato, da uspejo pridobiti nujno potrebne delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu, s katerim jim je omogočeno kandidiranje za zaposlitev na delovnih mestih, za katera so si pridobili strokovno izobrazbo.«