Vokalistke skupine veliko pozornosti namenjajo izvajanju slovenske ljudske in umetne glasbe, skladbam svetovne zborovske literature od renesanse do sodobnosti, skladbam zlatega časa slovenske popevke, na repertoarju pa se najdejo tudi tuje skladbe vokalnega jazza in popa. Pomembno poslanstvo skupine je tudi spodbujanje mladih skladateljev k ustvarjanju novih skladb in s tem bogatenju ženske vokalne in zborovske zakladnice.

V dosedanjem delovanju je Gallina dosegla vrsto vidnejših uspehov. Med drugim je na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin 2013 prejela zlato priznanje z odliko, priznanje za najboljšo malo skupino, priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane od 20. stoletja do danes, in priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi. Letos pa je skupina na tekmovanju Naša pesem 2014 osvojila zlato plaketo, priznanje za najboljšo vokalno skupino tekmovanja ter posebno nagrado za izvedbo skladbe iz obdobja renesanse. nr