»Cilj javnega povabila je, da bodo delodajalci, ki bodo prejeli subvencijo v višini 5000 evrov, ohranili vsaj 30 odstotkov zaposlitev še leto dni po izteku subvencioniranja, brezposelni iz ciljne skupine pa si bodo s ponovno vključitvijo v delovno okolje povečali zaposlitvene možnosti,« poudarjajo na zavodu.

Denar za subvencioniranje zaposlitve bodo prejeli zaposlovalci, ki bodo zaposlili dolgotrajno brezposelne osebe, starejše, mlajše, brez izobrazbe, invalide, pripadnike etnične manjšine Romov itd. Število subvencioniranih zaposlitev je odvisno od tega, za kateri sklop kandidira delodajalec, oziroma od števila zaposlenih pri delodajalcu. Delodajalci, ki zaposlujejo do pet ljudi, lahko pridobijo največ dve subvencionirani zaposlitvi, tisti, ki zaposlujejo več oseb, pa jih lahko pridobijo največ deset. jpš