Državna revizijska komisija (DRK) je ugodila revizijskemu zahtevku idrijske družbe Kolektor Koling, katere ponudbo je Dars na ponovljenem razpisu za dokončanje hitre ceste Koper–Izola izločil kot nepopolno. Po mnenju Darsa naj bi bila ponudba idrijske družbe neustrezna v delu, ki se nanaša na reference odgovornega vodje del, s čimer pa se DRK ni strinjala in odločitev družbe, ki upravlja slovenske avtoceste, razveljavila. Dars mora Kolektorju Kolingu povrniti tudi stroške pravnega varstva v višini 26.000 evrov.

Prav z dokončanjem 3,1 kilometra dolgega odseka hitre ceste je povezano odprtje predora Markovec, ki so ga pri Darsu nazadnje napovedovali za konec leta. A to bo težko izvedljiv scenarij, saj je že zahteva po reviziji predvidena dela na hitri cesti zamaknila v jesen. Pri Darsu pravijo, da izvedba novega javnega naročila ne bo potrebna, bo pa – v skladu z odločitvijo DRK – njihova strokovna komisija ponovno preverila ponudbe in predlagala novo odločitev glede povabljenih na pogajanja. Po naših informacijah so poleg Kolektorjeve ponudbe, ki jo je oddal v sodelovanju s podjetjem Kostmann, zdaj v igri še CPK Koper, CGP Novo mesto, Gorenjska gradbena družba Kranj in CPG Nova Gorica. Najcenejši ponudnik, GP Krk iz Hrvaške – dela bi opravil za 4,1 milijona evrov – naj bi zaradi nepopolne ponudbe odpadel.

»Če bi bila pogodba za izvedbo dokončanja hitre ceste podpisana do konca septembra, bi bilo še mogoče vsa dela dokončati v letošnjem letu. A glede na to, da se bodo zaključna dela izvajala pozimi, obstaja verjetnost, da se jih  zaradi vremenskih razmer ne bo moglo izvesti, zato na odseku hitre ceste Koper–Izola pričakujemo zamik dokončanja vseh del,« so priznali pri Darsu.

Kljub zapletom z iskanjem izvajalca za dokončanje hitre ceste v okolici predora in v njem dela potekajo s polno paro. Konzorcij CVP inženiring-Grafist-Hipox je večino gradbenih del že končal, ostalo je le še nekaj del, ki so vezana na izvedbo preostalih pogodb in jih bodo izvedli, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, pravijo pri Darsu. Tudi montaža elektro- in strojne opreme v predoru, ki je v domeni konzorcija Riko-IMP-Javna razsvetljava-Traffic Design, po besedah Darsa poteka v skladu z načrtom, zato pričakujejo, da bodo dela končana v predvidenem roku, torej konec oktobra.