Senzorično ocenjevanje kranjskih klobas certificiranih proizvajalcev bo ocenila strokovna komisija pod vodstvom mag. Marlene Skvarča, zatem pa sledilo še ljubiteljsko ocenjevanje te slovenske kulinarične posebnosti, pri katerem bodo lahko sodelovali vsi prisotni ljubitelji kranjskih klobas.