“Govorimo o funkcionalni anatomiji in ergonomiji telesa. Obutev pri pretežno vertikalni obremenitvi v precejšnji meri določa porazdelitev obremenitve, odriv in blaženje. Zato je ustrezen tekaški copat tisti, ki pomaga pri vzpostavitvi pravilnega vzorca gibanja ter zagotavlja najmanjše sile na skelet s pomočjo ustreznega blaženja,” opozarja športna fiziologinja dr. Mojca Amon.

Tekačem svetuje, da izberejo pravilen tip tekaškega copata, s katerim bodo lahko popravili anomalije svojega tekaškega koraka in se tako izognili morebitnim poškodbam oziroma preobremenitvam.

Kakovost ne sme biti potuha

“Vendar pa tekaški copat ne sme biti edini nadomestek in potuha slabe tekaške tehnike. V vsakdan pronatorskega ali supinatorskega tekača morajo biti nujno umeščene tudi specifične vaje, ki spodbudijo določene mišice telesa in posledično pripomorejo k optimalnemu gibalnemu vzorcu za posameznika,” dodaja sogovornica.

Ob rednem izvajanju tovrstnih terapevtskih vaj in zavestnem teku dr. Amonova priporoča kolobarjenje med nevtralnim in pronatorskim oziroma supinatorskim tekaškim copatom ter postopno prehajanje na nevtralni tekaški copat. To je združen način treninga in terapije, s katerim lahko odpravimo preobremenitve in s tem preprečimo nadaljnje poškodbe v naši telesni verigi.