Ureditev vodooskrbe vse od Dravograda do Podvelke gre v občinah Muta in Vuzenica h koncu. Gradnja kanalizacije in skupne čistilne naprave v obeh občinah je praktično končana, pred dnevi pa so zato tudi že izvedli predviden tehnični pregled, kar nam je potrdil tudi Andrej Ivanc, vodja področja okoljevarstva v podjetju Riko. Ta je skupaj s podizvajalci, murskosoboškim podjetjem Pomgrad, glavni izvajalec gradbenih del.

Vendar pa tehnični pregled ni bil uspešen, saj so odkrili nekaj manjših pomanjkljivosti, za katere imata Riko in Pomgrad zdaj mesec dni časa, da jih odpravita. Kot je zatrdila Maja Brezočnik, načelnica Upravne enote Radlje ob Dravi, ne gre za nič neobičajnega. »Mi smo, kot v vseh podobnih primerih, za tehnični pregled angažirali tudi enega od izvedencev, ki se na to spoznajo, in ta je imel ob pregledu nekaj pripomb. Te smo vnesli v zapisnik, in ko jih bo izvajalec odpravil, bo izdano soglasje,« je pojasnila Brezočnikova.

Ministrstvo poravnava svoje obveznosti

Kot pravi muški župan Boris Kralj, bo čistilna naprava najverjetneje začela poskusno obratovanje v prvi polovici septembra. Po letu dni pa bi lahko bil projekt tudi uradno zaključen. Glede na vse zaplete med samo gradnjo, o katerih smo pisali tudi v Dnevniku, ko je gradbena inšpektorica z odločbo terjala od izvajalcev, da izkopljejo 31 že vkopanih jaškov, ker ti niso imeli ustreznega slovenskega tehničnega soglasja, je konzorciju Riko in Pomgrad očitno uspelo uloviti rok za začetek poskusnega obratovanja. »Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so terjale od občine Muta kot naročnice spremembo prvotnega projekta in predvidene rešitve za izvedbo zadrževalnih bazenov, je sicer prišlo do določenega zamika. Vendar se spoštujejo vsi končni izvedbeni roki, ki jih opredeljuje tudi izvajalska pogodba,« zatrjuje Ivanc. Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO), ki bdi nad tem evropskim projektom, pa so pojasnili, da mora biti gradnja, skupaj s poskusnim obratovanjem čistilne naprave, skladno z izvajalsko pogodbo med izvajalcem in občino, zaključena najkasneje 20. maja prihodnje leto. Kot so še poudarili, so muški občini iz proračuna doslej nakazali dobrega 2,2, vuzeniški pa 1,1 milijona evrov.

Župan si ne želi civilne iniciative

Če se na občini zaključka projekta veselijo, pa se nekateri občani na drugi strani že zdaj bojijo visokih zneskov na položnicah, s katerimi bo treba poravnati prispevek za priklop na novo javno kanalizacijo. A župan Kralj jih pomirja, da teh letos zagotovo še ne bo. »Letos za občane še ne bo nobenih sprememb, saj občina oziroma svetniki še niso sprejeli odloka o priključitvi na čistilno napravo ter odmeri komunalnega prispevka. To bo očitno naloga novo izvoljenega občinskega sveta,« pravi župan, ki si ne želi, da bi tudi na Muti občani zaradi tega ustanavljali civilno iniciativo, kot se je zgodilo v nekaterih drugih slovenskih občinah, kjer se je občanom višina komunalnega prispevka zdela absolutno previsoka.

Kralj se zaveda, da je to še kako nehvaležna tema pred lokalnimi volitvami. A sam si s tem ne bo več belil glave, saj se po treh mandatih z županskega stolčka dokončno poslavlja. Vesel je, da mu je uspelo ta projekt pripeljali do konca, končuje pa se tudi še sanacija občinske stavbe, ki v minulih dneh zaradi neurja ni ostala brez strehe, kot so napačno poročali nekateri mediji. »Mi na Muti nismo imeli niti kapljice dežja, pol strehe pa je razkrite zaradi sanacije,« je še zatrdil župan.