V evidenci brezposelnih oseb na Območni službi ZRSZ v Novi Gorici je bilo konec julija letos prijavljenih 5414 brezposelnih oseb, od tega je bilo 756 invalidov. Status invalida pomeni, da so jim bile z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne bolezni oziroma okvare. Invalidi, ki za delo niso (več) sposobni, niso prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.

»Biti invalid na pomeni avtomatično biti nesposoben za delo, kot marsikdo zmotno misli. Pri zaposlovanju brezposelnih invalidov vedno izhajamo iz zdravstvenih omejitev, na podlagi katerih jim je bil priznan status invalida. Ob tem pa upoštevamo še druge dejavnike, in sicer preostalo delazmožnost, izobrazbo, delovne izkušnje, dodatna znanja, interese, motivacijo za zaposlitev ter različne zahteve oz. pričakovanja delodajalcev, ki razpisujejo prosta delovna mesta oziroma aktualno stanje na trgu dela,« pojasnjuje Andreja Ipavec, rehabilitacijska svetovalka v novogoriški območni službi Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ).

Izobrazbena struktura brezposelnih invalidov je na območju OS Nova Gorica slabša v primerjavi z drugimi brezposelnimi osebami, saj ima kar 44 odstotkov brezposelnih invalidov le osnovnošolsko izobrazbo, 36 odstotkov poklicno in 16 odstotkov srednješolsko izobrazbo, višjo raven izobrazbe imajo le posamezniki. »Ugotavljamo, da delodajalci zadnja leta poleg izobrazbe vedno večji poudarek dajejo različnim kompetencam, ki jih pričakujejo od kandidatov za zaposlitev, in običajno pretehtajo pri odločanju med več »formalno« ustreznimi kandidati. Zahteve delodajalcev s stopnjo zahtevnosti dela praviloma naraščajo, vendar pa tudi pri nekoliko manj zahtevnih delovnih mestih, na katerih se običajno zaposlujejo invalidi, velja, da imajo večje zaposlitvene možnosti osebe, ki so resnično motivirane za zaposlitev in imajo več kompetenc,« pravi Andreja Ipavec.

Zato so se z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica dogovorili za uvrstitev v register zunanjih izvajalcev ZRSZ za izvedbo posebej prilagojenega programa računalniškega opismenjevanja za osebe s posebnimi potrebami. Od prvega septembra letos pa do konca junija 2016 bodo 60 brezposelnim invalidom omogočili pridobitev oziroma izpopolnitev računalniških znanj. Izvajalec programa bo izvedbo tečaja prilagodil stopnji računalniškega predznanja udeležencev in njihovi oviranosti. Tečaj bo potekal v majhnih skupinah na lokacijah vseh naših štirih uradov za delo, po potrebi tudi individualno.

Dosegajo spodbudne rezultate

V prvih sedmih mesecih je bilo na novo v zaposlitveno rehabilitacijo vključenih 46 invalidov, dejansko število udeležencev zaposlitvene rehabilitacije pa je še večje, saj gre za proces, ki rezultate pokaže na daljši rok. Povprečna vključitev traja od pol leta do enega leta. Kljub resni gospodarski situaciji in s tem povezanimi slabšimi zaposlitvenimi možnostmi v zadnjih letih na področju zaposlovanja brezposelnih invalidov pri Območni službi Nova Gorica dosegajo spodbudne rezultate. Število zaposlitev invalidov iz evidence brezposelnih narašča vse od leta 2011. V lanskem letu se je zaposlilo 106 invalidov, v letošnjih prvih sedmih mesecih pa 59. »Vsega tega brez intenzivnega sodelovanja z izvajalci zaposlitvene rehabilitacije in delodajalci v lokalnem okolju ter brez pomoči invalidskih društev, ki dobro poznajo specifiko svojih članov, ne bi dosegli,« poudarja Andreja Ipavec.