S stavkom »Medij je sporočilo.« je teoretik Marshall McLuhan sredstvo postavil za centralno točko naše kulture in nas primoral, da si ogledamo medij, ki ga uporablja izraelska umetnica – Lee Nevo. Predmete natančno obdeluje, združuje z industrijsko izdelanimi izdelki in jih predstavlja v obliki objektov, videoposnetkov in risb. »Artefakte z močno optično in simbolno sporočilnostjo razvija v smeri sopostavljanja materialov ambivalentnih lastnosti, na primer trdo – mehko, ostro – topo ali organsko – anorgansko, hkrati pa izrablja njihove izvorne pomenske odtenke. Prizorišča svojih postavitev zasnuje kot psihične in fizične prostore, ki spominjajo na pisarne, urade, ordinacije ali čakalnice.«

Avtorica s projektom Neuradni urad za odstranitev upornih moralnih vprašanj vsebinsko odpira problematiko človekove narave in njenega razmerje do (represivne) avtoritete. »Parametra kot konstitutivna elementa etičnega statusa dela prestavljata instalacijo v sfero človekovega notranjega doživljanja. Gre za upodobitev psihičnega prostora, nekakšno maketo misli, z omogočanjem fizičnega gibanja gledalca znotraj imaginarnih polj pa vzpostavlja njegovo aktivno vlogo.« Kustosinja razstave, ki bo na ogled do 29. avgusta, je Alenka Trebušak. nr